365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

19 ส.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 52 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 19 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1  - 19 ส.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 708 ศพ 

1 มค. - 19 ส.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 9,385 ศพ 

1 ม.ค. - 19 ส.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 9,306 ศพ 

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"QR Code DDD Line
ddd025750101