สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
31 ธ.ค. 62 42  3,559 
30 ธ.ค. 62 48  3,589 
29 ธ.ค. 62 47  3,797 
28 ธ.ค. 62 66  3,836 
27 ธ.ค. 62 43  3,777 
26 ธ.ค. 62 50  3,483 
25 ธ.ค. 62 57  3,285 
24 ธ.ค. 62 59  3,295 
23 ธ.ค. 62 50  3,740 
22 ธ.ค. 62 22  3,070 
21 ธ.ค. 62 28  2,910 
20 ธ.ค. 62 38  3,302 
19 ธ.ค. 62 53  3,319 
18 ธ.ค. 62 58  3,227 
17 ธ.ค. 62 65  3,300 
16 ธ.ค. 62 57  3,742 
15 ธ.ค. 62 40  3,153 
14 ธ.ค. 62 24  3,421 
13 ธ.ค. 62 55  4,021 
12 ธ.ค. 62 46  2,351 
11 ธ.ค. 62 74  2,798 
10 ธ.ค. 62 26  1,837 
9 ธ.ค. 62 59  2,918 
8 ธ.ค. 62 19  1,997 
7 ธ.ค. 62 23  1,994 
6 ธ.ค. 62 61  2,885 
5 ธ.ค. 62 27  2,137 
4 ธ.ค. 62 55  2,660 
3 ธ.ค. 62 52  2,730 
2 ธ.ค. 62 66  3,268 

หน้า 1 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101