ประกาศการจัดทำสื่อรณรงค์และจัดกิจกรรม

19 ธันวาคม 65 / อ่าน : 4,979

ประกาศโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039 รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. สติ๊กเกอร์ จำนวน 10,000 ใบ

2. แผ่นพับ จำนวน 9,500 ใบ

3. แบนเนอร์ จำนวน 500 ใบ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 25 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่  19 ธันวาคม 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039 รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดส่งสื่อรณรงค์ให้กับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ   29 ธันวาคม 2565  - 4 มกราคม 2566 จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ประกาศ ณ วันที่  19 พฤศจิกายน 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039 รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1.สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ ขนาด 6.5X20 ซม. พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 23,000 ชิ้น

2.สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ สีเหลือง ขนาด 6.5X 20 ซม.พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 23,000 ชิ้น

3.สติ๊กเกอร์หยุดเพื่อคนข้ามถนน ขนาด 6.5X 20 ซม.พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 23,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 8 กันยายน 2565

ประกาศ ณ วันที่  2 กันยายน 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศโครงกาสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถน

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039 รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1.สติ๊กเกอร์คนห่วงหัว ขนาด 6.5X20 ซม. พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 24,000 ชิ้น

2.สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ สีเหลือง ขนาด 6.5X 20 ซม.พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 24,000 ชิ้น

3.ป้ายไวนิล ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขนาด 1 X 3 มตร เจาะตาไก่ พร้อมเชือก จำนวน170 ผืน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 7 สิงหาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่  1 สิงหาคม 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19 

 เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869 รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. ป้ายไวนิล เมาไม่ขับ ขนาด 1X3 เมตร เจาะรูตาไก่ พร้อมเชือก จำนวน 500 ผืน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 7 เมษายน  2565

ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ 

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869 รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดส่งสื่อให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565

จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการชีวิตวิถีใหม่สงกรานต์ปลอดโควิด 19 -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 20 มีนาคม  2565

 ประกาศ ณ วันที่  14 มีนาคม 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869 รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

 1.ป้ายไวนิล #ทางกระต่าย Rabbit Crossing ขนาด 1X3 เมตร เจาะตาไก่ พร้อมเชือก จำนวน 715 ผืน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869 รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

 1. โครงการจัดส่งสื่อให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2564  - 4 มกราคม 2565 จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการปีใหม่ปลอดโควิด 19 -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

 ประกาศ ณ วันที่  15 พฤศจิกายน 2564

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เรื่อง จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  

(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869 รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ 

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 24 ตุลาคม 2564

 ประกาศ ณ วันที่  18 ตุลาคม 2564

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงกาลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ 

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 64-00-0869รหัสโครงการ  64-00896  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ โบว์สีน้ำเงิน ขนาด 6.5X20 ซม.พิมพ์ 4 สี พ้อมไดคัท จำนวน 44,000 ดวง

2. ป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด -ปลอดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1X 3 เมตร เจาะตาไก่ พร้อมเชือก จำนวน 500 ผืน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

 ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2564

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ 

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 63-00-0971รหัสโครงการ 63-01622  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้ 

1. โครงการจัดส่งสื่อให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย  8-16 เมษายน 2564 จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย -ปลอดโควิด 19 ปี 2564

  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 22 มีนาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม  2564

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 63-00-0971รหัสโครงการ 63-01622  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

    โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ ขนาด 6.5X20 ซม. พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 35,000 ดวง

2. สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับสีเหลือง ขนาด 6.5X20 ซม. พิมพ์ 4 สี พร้อมไดคัท จำนวน 35,000 ดวง

3. สติ๊กเกอรืเมาไม่ขับ สำหรับติดเสื้อ ขนาด 7X7 ซม. พร้อมไดคัท จำนวน 35,000 ดวง

4. แผ่นพับเมาไม่ขับ ขนาด A4 พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตมัน จำวน 38,000 ใบ

  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 10 มกราคม 2564

 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  2564

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เรื่อง การจัดส่งสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 63-00-0971รหัสโครงการ 63-01622  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดส่งสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดส่งสื่อให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 29 ธันวาคม 2563  - 4 มกราคม 2564 จำนวน 100 เครือข่าย ภายใต้โครงการปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ -สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 - ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 7 ธันวาคม 2563

 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2563

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 

 

ประกาศ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เรื่อง จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  

(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 63-00-0971รหัสโครงการ 63-01622  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถน ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่  25 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 


ประกาศ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ

  ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 63-00-0971รหัสโครงการ 63-01622  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ  หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

  โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. ป้ายไวนิล ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย -เคารพกฎจราจร ขนาด 1X3 เมตร เจาะตาไก่ พร้อมเชือก

จำนวน 715 ผืน

  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่  21 กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ


ประกาศโครงการณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์

เรื่อง     การจัดทำสื่อรณรงค์คนห่วงหัว

         ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตามสัญญาเลขที่ 55-00-0793 รหัสโครงการ

         55-01690  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้สรุปที่จะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยที่ประชุมมีมติให้ตั้งชมรมคนห่วงหัวเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ

         โดยประกาศฉบับนี้ ชมรมคนห่วงหัว ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำ สื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังมีรายการที่ทางชมรมคนห่วงหัวจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

  1. หมวกกันน็อกเด็ก ลายการ์ตูน คละสี จำนวน 1,000 ใบ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่ชมรมคนห่วงหัว 28/12 ซ.สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-254-5959, โทรสาร 02-254-0044 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 23 กันยายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101