ประกาศจัดทำสื่อรณรงค์สติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ

10 มีนาคม 66 / อ่าน : 718

ประกาศโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน 

 

เรื่อง การจัดทำสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ 

 

 

ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามข้อตกลงเลขที่ 65-P10039

รหัสโครงการ 65-10078 ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกรูปแบบ แทนที่จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขับเคลื่อนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งประเด็นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือเมื่อดื่มจะต้องไม่ขับรถ

 

โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

1. สติ๊กเกอร์ เมาไม่ขับ ขนาด 6.5X20 ซม. พิมพ์ 1 สี พร้อมไดคัท จำนวน 50,000 ใบ

2. ป้ายไวนิลเมาไม่ขับ ขนาด 1X 3 เมตร เจาะตาไก่ พร้อมเชือก จำนวน 200 ผืน

3. ป้ายไวนิลอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องเวรกรรม ขนาด 1X3 เมตร เจาะตาไก่ พ้อมเชือก จำนวน 200 ผืน

4. แผ่นพับเมาไม่ขับ ขนาด A4 จำนวน 44,500 ใบ

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  

ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th

 

หมดเขตวันที่ 9 มีนาคม 2566

 

ประกาศ ณ วันที่  3 มีนาคม 2566

 

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101