เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์บริการประชาชนตำบลขุนทะเล

11 เมษายน 66 / อ่าน : 388

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ไทยพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.พิไรวรรณ บุญพูล 2.นายเทียนชัย คงช่วย 3.นายพันธ์ุวิรัช องอาจศักดิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนตำบลขุนทะเล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตาย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว เพื่อเตือนสติให้กับพ่อ แม่ พี่น้องที่กำลังกับภูมิลำเนา และไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน ให้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ที่ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ เวลา 08.00-14.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101