เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.บ้านเดื่อ อ.เมือง

16 เมษายน 65

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกกันน๊อค ปลอด covid-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ให้ร้านค้า ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.บ้านเดื่อ อ.เมือง  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา