365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

21 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 57 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 21 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1  - 21 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 825 ศพ 

1 มค. - 21 ต.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 11,734 ศพ 

1 ม.ค. - 21 ต.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 11,272 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"
QR Code DDD Line
ddd025750101