เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลน่ารู้
สื่อรณรงค์
วิดิโอคลิบ
สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเรา

เชื่อมโยงเกมส์
วีดีโอคริปส่งเสริมการชับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ 31 มีนาคม 2558‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์

31 มีนาคม 2558
         พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ โดยมี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสนิท พรหมวงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วม ในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกัย จำกัด (มหาชน) น.ส.หนึ่งฤทัย ฤทธิ์ธาอภินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) นางสาวอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย น.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก กรุงเทพฯ

 


นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 


น.ส.หนึ่งฤทัย ฤทธิ์ธาอภินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยปี 2558‏

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีน มอบเหรียญไท้ส่วยเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีน
มอบเหรียญไท้ส่วยเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า
         เทศกาลตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนกำลังจะเวียนมาถึง ในวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็นช่วงอันตรายที่มีคนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง
         ทั้งนี้ จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 มีคนไทยเสียชีวิต 126 คน บาดเจ็บ 1,350 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับขี่รถและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก
         มูลนิธิเมาไม่ขับ มีความห่วงใยต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่ โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่รถ
         มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จำนวน 19,999 เหรียญ แจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลและป้องกันไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
         โดยเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะเป็นรูปทรงกลม ขนาด 3x3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน “ซินฟู่ ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” และข้อความภาษาไทย “มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง” โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ ทั้งนี้ จะมีการมอบเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จำนวน 3,000 เหรียญ ให้กับประชาชนในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน          สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิด ซึ่งระบุว่าเกิดปีมะแม หรือปีชง ได้แก่ ปีฉลู ปีมะโรง ปีจอ สอดซองติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ถนนสามัคคี ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดการขอเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เปิดดูได้ที่ www.ddd.or.th


ประกาศมูลนิธิเมาไม่ขับ เรื่อง โครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่

ประกาศมูลนิธิเมาไม่ขับ
เรื่อง โครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่

         เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้จากสถิติพบว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง
         เทศกาลตรุษจีนปี 2558 นี้ มูลนิธิเมาไม่ขับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่
         โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนั้นแล้วเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ประมาทเมื่อขับขี่รถ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันจัดทำเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยขึ้น โดยลักษณะเหรียญจะเป็นรูปทรงกลม ขนาด 3x3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน “ซินฟู่ ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” และข้อความภาษาไทย “มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง” โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ แจกให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ กรุงเทพฯ
         สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับแจกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ในวันเวลาดังกล่าว ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิด ซึ่งระบุว่าเกิดปีมะแม หรือปีชง ได้แก่ ปีฉลู ปีมะโรง ปีจอ สอดซองติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ถนนสามัคคี ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

พ.ศ.ของผู้ที่เกิดปีมะแม และปีชง 2558
ผู้ที่เกิดปีมะแม . ปีฉลู ( ปีชง ) ปีมะโรง (ปีชง ) ปีจอ ( ปีชง )
พ.ศ.2462 พ.ศ.2468 พ.ศ.2459 พ.ศ.2465
พ.ศ.2474 พ.ศ.2480 พ.ศ.2471 พ.ศ.2477
พ.ศ.2486 พ.ศ.2492 พ.ศ.2483 พ.ศ.2489
พ.ศ.2498 พ.ศ.2504 พ.ศ.2495 พ.ศ.2501
พ.ศ.2510 พ.ศ.2516 พ.ศ.2507 พ.ศ.2513
พ.ศ.2522 พ.ศ.2528 พ.ศ.2519 พ.ศ.2525
พ.ศ.2534 พ.ศ.2540 พ.ศ.2531 พ.ศ.2537
พ.ศ.2546 พ.ศ.2552 พ.ศ.2543 พ.ศ.2549
พ.ศ.2558 พ.ศ.2555


ภาพพิธีมอบโล่โครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558

พิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
และพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ปี 2558พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศและโล่ขอบคุณ โครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ 2558 ให้กับ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครพนม และ 3 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และมอบโล่ขอบคุณองค์กรให้การสนับสนุน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย พลตรีวัฒนะ น้อมคำรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตยชน์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน นายอรรถพันธ์ เกษมพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 นายสาคเรศ ไทพิชิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท วิริยะประกัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) นางสาวอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อน

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด


จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2 จังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี


จังหวัดนครพนม


3 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลพบุรี


องค์กรสนับสนุนรับโล่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


สมาคมประกันวินาศภัยไทย


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


Animation รณรงค์ เมาไม่ขับ‏ 2558
ภาพข่าวพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ปีใหม่ตายเป็นศูนย์

         พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ โดยมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตรีวัฒนะ น้อมคำรพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก กรุงเทพฯ


นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีวันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก
*** กรอกคำไว้อาลัยที่ช่องกรอกข้อมูลด้านบนแล้วคลิกที่ปุ่ม "ร่วมไว้อาลัย" ***ภาพกิจกรรม วันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนโลก ของมูลนิธิ เมาไม่ขับ
ลอยกระทงถวายพระพร

ธงตราสัญลักษณ์ Paper Print

ธงตราสัญลักษณ์ Paper Print

คลิกที่รูปดูรูปขนาดใหญ่


โครงการประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557

โครงการประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียด


โครงการประกวด Animation หัวข้อ “Don’t Drive Drunk” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

โครงการประกวด Animation หัวข้อ “Don’t Drive Drunk” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

ดาวน์โหลดรายละเอียด

รูปลงนาม MOU

ลงนาม MOU

ลงนาม MOU

ลงนาม MOU

ลงนาม MOU

ลงนาม MOU


3 นาทีที่จะทำให้คุณมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น


ด้วยรักและอาลัย อำพล เพิกแย้ม


โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา


รายละเอียด

ใบสมัคร

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ วันที่ 6 พ.ค.57

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการสงกรานต์ปลอดภัย
ตายเป็นศูนย์ วันที่ 6 พ.ค.57

          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดดีเด่นและมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ปี 2557 มี จังหวัดที่ได้รับโล่เกียรติยศ  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดดีเด่นที่ไม่มีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 57 5 จังหวัด 1.จังหวัดเพชรบุรี 2. จังหวัดพังงา 3. จังหวัดชัยนาท 4. จังหวัดอ่างทอง 5. จังหวัดยะลา

จังหวัดดีเด่นที่ลดอัตราผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 50 3 จังหวัด 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดพิษณุโลก 3. จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบันการศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเสียชีวิตตลอดปี 2556

1 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พร้อมกันนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบโล่ขอบคุณ 6 องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

โดยในพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ปี 2557 นี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลตำรวจโทเรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโทภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพบก คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิรยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณเกษม มูลจันทร์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คุณเพ็ชร นุชจาวิทยากร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวิภาณี หุตะโชค ที่ปรึกษาส่วนงานประชาสัมพันธ์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เข้าร่วมในพิธีด้วย

 

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220270.JPG

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220259.JPG

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2018.JPG

จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2025.JPG

จังหวัดพังงา

 

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2036.JPG

จังหวัดชัยนาท

 

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2043 (1).JPG

จังหวัดอ่างทอง

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2054.JPG

จังหวัดยะลา

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2062.JPG

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2074.JPG

จังหวัดพิษณุโลก

Description: C:\Documents and Settings\user\My Documents\Downloads\DSC_2084.JPG

จังหวัดกาญจนบุรี

 

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220233.JPG

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

 

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220236.JPG

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220238.JPG

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )

 

 

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220243.JPG

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Description: K:\DCIM\122_PANA\P1220248.JPG

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 


สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์?

สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์?พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อนคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีคุณกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์

ภาพพิธีมอบโล่จังหวัดตายเป็นศูนย์ ประจำปี 2557?

พิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการปีใหม่
ตายเป็นศูนย์ ปี 2557พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ปี 2557 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พังงา ปัตตานี บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทน 6 องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พ.ต.อ.สมเดช ตั้งจิตนุสรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจทาง พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อน


ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พังา ปัตตานี บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดตราดจังหวัดพังงาจังหวัดปัตตานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพ 2 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50จังหวัดนครปฐมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพ 6 องค์กรสนับสนุนรับโล่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)สมาคมประกันวินาศภัยไทยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่ขอบคุณ โครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ให้กับ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดพังงา จังหวัดปัตตานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 2 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 ได้แก่จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมอบโล่ขอบคุณองค์กรให้การสนับสนุน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช พ.ต.อ.สมเดช ตั้งจิตนุสรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เชษฐา โมสิกรัตยชน์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน ลาวัลย์ โยธินสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อน

รับบริจาคช่วยเหลือ คุณเมธาสินธุิ์ ชัยลิ้นฟ้า

รับบริจาคช่วยเหลือ คุณเมธาสินธุิ์ ชัยลิ้นฟ้า

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2557

ปีใหม่ตายเป็นศูนย์

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เมื่อวันก่อน

 

น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

น.ส.วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม

ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์

 

 

 


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกหัว

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกหัว

คลิกที่รูปเพื่อพิมพ์


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกหัว

วันที่ระลึกเหยื่ออุบัติเหตุจราจรโลก

กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
( WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD TAFFIC VICTIMS )

คริสโตเฟอร์ เบญจกุล ศิลปินเหยื่อเมาแล้วขับ เป็นประธานนำเหยื่อจากอุบัติเหตุจราจรและอาสาสมัครร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD TAFFIC VICTIMS ) ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร โดยเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา

ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร

ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร

อดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนลอยกระทงอธิษฐานน้อมใจถวายพระพรในหลวง-ราชินี โดยมีธงชัย ไชยเดช ผอ.สนง.คุมประพฤติศาลแขวงพระนครเหนือ สุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้จัดการ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ จิรายุ บัวเผือก ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คริสโตเฟอร์ เบญจกุล ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันก่อน

เมาไม่ขับ เชิญชวนคนไทย ลอยกระทงอธิษฐาน ขอพรในหลวง –ราชินี หายพระประชวร

เมาไม่ขับ เชิญชวนคนไทย ลอยกระทงอธิษฐาน
ขอพรในหลวง –ราชินี หายพระประชวร 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า 

          เทศกาลลอยกระทงซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณของไทยกำลังเวียนมาอีกวาระหนึ่ง ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งคึกคัก นอกจากจะขอขมาพระแม่คงคา และขอพรให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว ลอยกระทงในปีนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับขอเชิญชวนคนไทยพร้อมใจลอยกระทงอธิษฐานขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

ทั้งนี้โดยมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กรมคุมประพฤติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด กรุงเทพมหานคร พร้อมภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการ “ ลอยกระทงอธิษฐาน โดยจัดทำธงตราสัญลักษณ์ ภปร.สีเหลือง และธงตราสัญลักษณ์ สก.สีฟ้า พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จำนวน 99,999 อัน แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเชิญชวนประดับลงในกระทงที่จะลอยกระทงอธิษฐาน ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยอีกว่า

          ทุก ๆ ปี คนไทยส่วนใหญ่ลอยกระทงจะขอพรให้กับตนเองและครอบครัว ลอยกระทงปีนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ อยากขอเชิญชวนคนไทยร่วมใจกันตั้งจิตลอยกระทงอธิษฐานขอถวายพระพรให้กับในหลวง พระราชินีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และขอให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมาแล้วขับรวมไปถึงเมาแล้วไปลอยกระทง นอกจากจะไม่ได้บุญกุศลดั่งที่ปรารถนาแล้ว ยังอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย เทศกาลลอยกระทงปีนี้ จึงอยากขอทุกคนมาร่วมกัน เมาไม่ลอย – เมาไม่ขับ เพื่อถวายให้กับในหลวงในโอกาสนี้ด้วย

โดยจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าเทศกาลลอยกระทงปี 2555 ปีที่แล้ว มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  78 ราย และจากจมน้ำเสียชีวิต 21 ราย

นอกจากนี้ องค์กรใดที่ต้องการขอรับธงตราสัญลักษณ์ภปร. และธงตราสัญลักษณ์สก. สามารถขอรับได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ  เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปลอยกระทงได้ด้วยตัวเอง สามารถลอยกระทงทางออนไลน์ ได้ที่  WWW.DDD.OR.TH   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5750044 , 02-5750101

 

ดาวน์โหลดข่าวได้ที่ www.ddd.or.th  ข่าวประชาสัมพันธ์ “ข่าวมูลนิธิเมาไม่ขับชวนคนไทยพร้อมใจลอยกระทงอธิษฐานถวายพระพรในหลวง – ราชินี “


สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ
สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ กลุ่มบริษัททรู เป็นตัวแทนมอบเงิน

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รับมอบเงิน 500,000 บาท จากกลุ่มบริษัททรู โดยมีดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู เป็นตัวแทนมอบเงิน พร้อมศิลปิน ทรูอคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 8 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องรับรองกลุ่มบริษัททรู อาคารทิปโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน
กิจกรรม มูลนิธิเมาไม่ขับ
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ จุดตรวจ สน.บางโพ วัดสร้อยทอง [2015-03-26]

รายงานอุบัติเหตุทางถนน จากเครือข่ายเมาไม่ขับ [2015-02-20]

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัด งานคืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน [2015-01-28]

         กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัด งานคืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน โดยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ จุดตรวจแยก จปร. [2015-01-04]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน จุดตรวจแยก จปร. เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส)แห่งที่ 2 [2015-01-04]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส)แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี [2015-01-03]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา


ข่าว...เมาไม่ขับ

ข้อมูลควรร

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมาไม่ขับ-รอยัลริเวอร์ สื่อรณรงค์เมาไม่ขับ
สารคดีเหยื่อเมาแล้วขับ การแพร่หลายของเมาไม่ขับ
สังเกตกิจกรรมเมาไม่ขับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว นสพ.
ผลสำรวจเมาไม่ขับ สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์
ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับสุราในประเทศไทย พรบ.และกฏการควบคุมการบริโภคสุราและการจำหน่ายสุรา

สื่อรณรงค์ใหม่


[ คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อดาวน์โหลด ]


ปณิธานมูลนิธิเมาไม่ขับ
  • รณรงค์ไม่ให้ผู้ดื่มสุราออกมาขับรถ
  • เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่มึนเมาสุรา
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้ได้รับผลกระทบจากคนเมาแล้วขับ

โทษของการดื่มน้ำเมา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้ ๖ ประการ คือ
  • ทำให้เสียทรัพย์ เพราะไหนจะต้องซื้อเหล้ามาดื่มเอง ไหนจะต้องเลี้ยงเพื่อน งานการก็ไม่ได้ทำ ดังนี้แม้เป็นมหาเศรษฐี ถ้าติดเหล้าก็อาจจะล่มจมได้
  • ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะกินเหล้าแล้วขาดสติไม่สามารถ ควบคุมตนเองได้ จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงอยู่เสมอ เพื่อนรักกันพอเหล้าเข้าปากประเดี๋ยวเดียวก็ฆ่ากันเสียแล้ว
  • ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง ทั้งโรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตในสมองแตก โรคทางระบบประสาท ฯลฯ
  • ทำให้เสียชื่อเสียง เพราะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเข้า ใครรู้ว่าเป็นคนขี้เมา ก็จะดูถูกเหยียดหยาม ไม่มีใครไว้วางใจ
  • ทำให้แสดงอุจาดขาดความละอาย พอเมาแล้วอะไรที่ไม่กล้าทำ ก็ทำได้ จะนอนอยู่กลางถนน จะเอะอะโวยวาย จะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ ทำได้ทั้งนั้น
  • ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย พอเมาแล้ว จะคิดอะไรก็คิดไม่ออก อ่านหนังสือก็ไม่ถูก พูดจาวกวน พอดื่มหนักๆ เข้าอีกหน่อยก็กลายเป็นคนหลง ลืม ปัญญาเสื่อม
      เหล้าจึงผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง ผลาญทรัพย์ ผลาญไมตรี ผลาญสุขภาพ ผลาญเกียรติยศ ผลาญศักดิ์ศรี ผลาญสติปัญญา

      การดื่มเหล้านั้นทำให้เกิดความสุขได้บ้างสำหรับคนที่ติด แต่เป็นความ สุขหลอกๆ บนความทุกข์ เหล้าทำให้เพลิดเพลิน แต่เป็นการเพลิดเพลินใน เรื่องเศร้า

      การดื่มน้ำเมา นอกจากจะเป็นการมอมเมาตัวเองวันแล้ววันเล่า ยังเป็น การบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองอีกด้วย แม้ที่สุดความสุขทางใจที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการเสพสิ่งเสพย์ติดนั้น ก็เป็นความสุขจอมปลอม

รายงานอุบัติเหตุทางถนน
คลิบอันตราย
ถึงลูกถึงคน ตอน...

ห้ามโฆษณาเหล้า
โฆษณา
VideoClip Contest 2556

รางวัลที่ 1 So sad มีคนเสียใจกว่า

รางวัลที่ 2 คำสอนแม่

รางวัลที่ 3 หยุดวงจรอุบาทว์

รางวัลชมเชย แม่ย่านาง

รางวัลชมเชย แล้วมันทันไหม
VideoClip
1. ด.ญ.จารุภัทร ลีลาโส
เรื่อง “ไปตลาดกับแม่สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง”
2. นายธนศักดิ์ ขำอ่อน
เรื่อง “หมวกกันน็อกใส่แล้วดียังไง”
3. ด.ญ.ผาติรัตน์ หุตะเจริญ
เรื่อง “ไปตลาดสวมหมวกกันน็อก”
4. ทีมโรงเรียนเพชรเกษม
เรื่อง “หมวกกันน็อกมีอิทธิฤทธิ์ ช่วยลิขิตชีวิตได้”
5. ด.ญ.สุพัตรา เกิดสุขลาภ
เรื่อง “สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยาน”
6. นายคฑาวุธ ดวงอินทร์
เรื่อง “วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน”
7. นายเขมทัต วงศ์สง่า
เรื่อง “ถ้าวันนั้น”
8. น.ส.วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์ (ทีมนางฟ้าชาลี)
เรื่อง “หมวกเดียวเอาอยู่”
9. บริษัท PANDORA
เรื่อง “ใกล้แค่นี้อย่าคิดว่าไม่ตาย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง”
10. น.ส.วรยา สินธนไพศาล และนายจีรวัตร์ โหง่นมณี
เรื่อง “ไร้หมวก ไร้หัว ไร้ตัวตน”
11. ด.ช.อภิสิทธิ์ อัดจันศร
เรื่อง “สวมหมวกกันน็อก”
มูลนิธิเมาไม่ขับ
เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26
ถนนสามัคคีตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-575-0044 โทรสาร 02-575-0101 email : ddd@ddd.or.th