เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลน่ารู้
สื่อรณรงค์
วิดิโอคลิบ
สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเรา

เชื่อมโยงเกมส์
องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย
องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับ 54 ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 7. บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 8. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 9. บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 10. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 11. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
 13. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )
 14. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 15. เซ็นทรัล กรุ๊ป
 16. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 17. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท กมล ประกันภัย จำกัด
 21. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 22. คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง(สอจร.)
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 24. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 26. มหาวิทยาลัยมหิดล
 27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 28. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 29. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ)
 30. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 31. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 32. สมาคมประกันชีวิตไทย
 33. สมาคมวิจัยวิทยากรจราจรขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)
 34. สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย (TSTS)
 35. เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 36. องค์การอนามัยโลก
 37. สถานทูตออสเตรเลีย
 38. สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด
 39. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 40. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 41. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 42. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 43. มูลนิธิร่วมกตัญญู
 44. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 45. มูลนิธิเมาไม่ขับ
 46. SAFER ROAD FOUNDATION (SRF)
 47. บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท.)
 48. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
 49. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
 50. บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.๑๐๐)
 51. บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนส์ซันส์ จำกัด (สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ. ๙๑)
 52. สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
 53. สำนักข่าว INN
 54. สมาคมผู้สื่อขาวบันเทิงแห่งประเทศไทย

เมาแล้วขับ = ต้องจับขัง‏
เมาแล้วขับ = ต้องจับขัง

สนับสนุนมาตราการ เมาแล้วขับ = ต้องจับขัง
โดยคลิ้กที่ภาพ แล้วเข้าไปกด Like และ Share ใน facebook
ของท่านด้วยนะครับ..ขอบคุณครับ


ภาพพิธีมอบโล่สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ 2558‏

ภาพพิธีมอบโล่สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ 2558‏

พิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ปี 2558พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ปี 2558 ให้กับ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยะลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสมุทรสงคราม และ 1 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 ได้แก่จังหวัดนครปฐม และมอบโล่ขอบคุณองค์กรให้การสนับสนุน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือตรีจรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ดร.นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานการควบคุมปัจจัยเสี่ยง(สสส.) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดภูเก็ต


จังหวัดสมุทรสาคร


จังหวัดยะลา


จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50

จังหวัดนครปฐมองค์กรสนับสนุนรับโล่ขอบคุณ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


สมาคมประกันวินาศภัยไทย


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


วีดีโอคริปส่งเสริมการชับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ 31 มีนาคม 2558‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์

31 มีนาคม 2558
         พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ โดยมี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสนิท พรหมวงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วม ในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกัย จำกัด (มหาชน) น.ส.หนึ่งฤทัย ฤทธิ์ธาอภินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) นางสาวอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย น.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก กรุงเทพฯ

 


นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 


น.ส.หนึ่งฤทัย ฤทธิ์ธาอภินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีน.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยปี 2558‏

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีน มอบเหรียญไท้ส่วยเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีน
มอบเหรียญไท้ส่วยเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า
         เทศกาลตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนกำลังจะเวียนมาถึง ในวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็นช่วงอันตรายที่มีคนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง
         ทั้งนี้ จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 มีคนไทยเสียชีวิต 126 คน บาดเจ็บ 1,350 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับขี่รถและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก
         มูลนิธิเมาไม่ขับ มีความห่วงใยต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่ โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่รถ
         มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จำนวน 19,999 เหรียญ แจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลและป้องกันไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
         โดยเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะเป็นรูปทรงกลม ขนาด 3x3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน “ซินฟู่ ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” และข้อความภาษาไทย “มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง” โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ ทั้งนี้ จะมีการมอบเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จำนวน 3,000 เหรียญ ให้กับประชาชนในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน          สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิด ซึ่งระบุว่าเกิดปีมะแม หรือปีชง ได้แก่ ปีฉลู ปีมะโรง ปีจอ สอดซองติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ถนนสามัคคี ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดการขอเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เปิดดูได้ที่ www.ddd.or.th


ประกาศมูลนิธิเมาไม่ขับ เรื่อง โครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่

ประกาศมูลนิธิเมาไม่ขับ
เรื่อง โครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่

         เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้จากสถิติพบว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง
         เทศกาลตรุษจีนปี 2558 นี้ มูลนิธิเมาไม่ขับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่
         โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนั้นแล้วเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ประมาทเมื่อขับขี่รถ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันจัดทำเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยขึ้น โดยลักษณะเหรียญจะเป็นรูปทรงกลม ขนาด 3x3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน “ซินฟู่ ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” และข้อความภาษาไทย “มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง” โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ แจกให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ กรุงเทพฯ
         สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับแจกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ในวันเวลาดังกล่าว ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิด ซึ่งระบุว่าเกิดปีมะแม หรือปีชง ได้แก่ ปีฉลู ปีมะโรง ปีจอ สอดซองติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ถนนสามัคคี ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

พ.ศ.ของผู้ที่เกิดปีมะแม และปีชง 2558
ผู้ที่เกิดปีมะแม . ปีฉลู ( ปีชง ) ปีมะโรง (ปีชง ) ปีจอ ( ปีชง )
พ.ศ.2462 พ.ศ.2468 พ.ศ.2459 พ.ศ.2465
พ.ศ.2474 พ.ศ.2480 พ.ศ.2471 พ.ศ.2477
พ.ศ.2486 พ.ศ.2492 พ.ศ.2483 พ.ศ.2489
พ.ศ.2498 พ.ศ.2504 พ.ศ.2495 พ.ศ.2501
พ.ศ.2510 พ.ศ.2516 พ.ศ.2507 พ.ศ.2513
พ.ศ.2522 พ.ศ.2528 พ.ศ.2519 พ.ศ.2525
พ.ศ.2534 พ.ศ.2540 พ.ศ.2531 พ.ศ.2537
พ.ศ.2546 พ.ศ.2552 พ.ศ.2543 พ.ศ.2549
พ.ศ.2558 พ.ศ.2555


ภาพพิธีมอบโล่โครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558

พิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
และพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ปี 2558พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศและโล่ขอบคุณ โครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ 2558 ให้กับ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครพนม และ 3 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และมอบโล่ขอบคุณองค์กรให้การสนับสนุน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย พลตรีวัฒนะ น้อมคำรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตยชน์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน นายอรรถพันธ์ เกษมพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 นายสาคเรศ ไทพิชิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท วิริยะประกัย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) นางสาวอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อน

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด


จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2 จังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี


จังหวัดนครพนม


3 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลพบุรี


องค์กรสนับสนุนรับโล่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


สมาคมประกันวินาศภัยไทย


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


Animation รณรงค์ เมาไม่ขับ‏ 2558
ภาพข่าวพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558‏

ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ปีใหม่ตายเป็นศูนย์

         พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ โดยมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตรีวัฒนะ น้อมคำรพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถ.อู่ทองนอก กรุงเทพฯ


นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.อมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


นายประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


น.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีธงตราสัญลักษณ์ Paper Print

ธงตราสัญลักษณ์ Paper Print

คลิกที่รูปดูรูปขนาดใหญ่


3 นาทีที่จะทำให้คุณมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น


กิจกรรม มูลนิธิเมาไม่ขับ
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ จุดตรวจ สน.บางโพ วัดสร้อยทอง [2015-03-26]

รายงานอุบัติเหตุทางถนน จากเครือข่ายเมาไม่ขับ [2015-02-20]

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัด งานคืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน [2015-01-28]

         กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัด งานคืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน โดยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ บริเวณจุดพักรถ ห้องอาหารคุณสาหร่าย [2015-01-04]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณจุดพักรถ ห้องอาหารคุณสาหร่าย เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ จุดตรวจแยก จปร. [2015-01-04]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน จุดตรวจแยก จปร. เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส)แห่งที่ 2 [2015-01-04]

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์เมาไม่ขับ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ร่วมแจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร(บขส)แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา


ข่าว...เมาไม่ขับ

ข้อมูลควรร

เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมาไม่ขับ-รอยัลริเวอร์ สื่อรณรงค์เมาไม่ขับ
สารคดีเหยื่อเมาแล้วขับ การแพร่หลายของเมาไม่ขับ
สังเกตกิจกรรมเมาไม่ขับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว นสพ.
ผลสำรวจเมาไม่ขับ สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์
ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับสุราในประเทศไทย พรบ.และกฏการควบคุมการบริโภคสุราและการจำหน่ายสุรา

สื่อรณรงค์ใหม่


[ คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อดาวน์โหลด ]


ปณิธานมูลนิธิเมาไม่ขับ
 • รณรงค์ไม่ให้ผู้ดื่มสุราออกมาขับรถ
 • เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่มึนเมาสุรา
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้ได้รับผลกระทบจากคนเมาแล้วขับ

โทษของการดื่มน้ำเมา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้ ๖ ประการ คือ
 • ทำให้เสียทรัพย์ เพราะไหนจะต้องซื้อเหล้ามาดื่มเอง ไหนจะต้องเลี้ยงเพื่อน งานการก็ไม่ได้ทำ ดังนี้แม้เป็นมหาเศรษฐี ถ้าติดเหล้าก็อาจจะล่มจมได้
 • ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะกินเหล้าแล้วขาดสติไม่สามารถ ควบคุมตนเองได้ จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงอยู่เสมอ เพื่อนรักกันพอเหล้าเข้าปากประเดี๋ยวเดียวก็ฆ่ากันเสียแล้ว
 • ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง ทั้งโรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตในสมองแตก โรคทางระบบประสาท ฯลฯ
 • ทำให้เสียชื่อเสียง เพราะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเข้า ใครรู้ว่าเป็นคนขี้เมา ก็จะดูถูกเหยียดหยาม ไม่มีใครไว้วางใจ
 • ทำให้แสดงอุจาดขาดความละอาย พอเมาแล้วอะไรที่ไม่กล้าทำ ก็ทำได้ จะนอนอยู่กลางถนน จะเอะอะโวยวาย จะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ ทำได้ทั้งนั้น
 • ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย พอเมาแล้ว จะคิดอะไรก็คิดไม่ออก อ่านหนังสือก็ไม่ถูก พูดจาวกวน พอดื่มหนักๆ เข้าอีกหน่อยก็กลายเป็นคนหลง ลืม ปัญญาเสื่อม
      เหล้าจึงผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง ผลาญทรัพย์ ผลาญไมตรี ผลาญสุขภาพ ผลาญเกียรติยศ ผลาญศักดิ์ศรี ผลาญสติปัญญา

      การดื่มเหล้านั้นทำให้เกิดความสุขได้บ้างสำหรับคนที่ติด แต่เป็นความ สุขหลอกๆ บนความทุกข์ เหล้าทำให้เพลิดเพลิน แต่เป็นการเพลิดเพลินใน เรื่องเศร้า

      การดื่มน้ำเมา นอกจากจะเป็นการมอมเมาตัวเองวันแล้ววันเล่า ยังเป็น การบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองอีกด้วย แม้ที่สุดความสุขทางใจที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการเสพสิ่งเสพย์ติดนั้น ก็เป็นความสุขจอมปลอม

รายงานอุบัติเหตุทางถนน
คลิบอันตราย
ถึงลูกถึงคน ตอน...

ห้ามโฆษณาเหล้า
โฆษณา
VideoClip Contest 2556

รางวัลที่ 1 So sad มีคนเสียใจกว่า

รางวัลที่ 2 คำสอนแม่

รางวัลที่ 3 หยุดวงจรอุบาทว์

รางวัลชมเชย แม่ย่านาง

รางวัลชมเชย แล้วมันทันไหม
VideoClip
1. ด.ญ.จารุภัทร ลีลาโส
เรื่อง “ไปตลาดกับแม่สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง”
2. นายธนศักดิ์ ขำอ่อน
เรื่อง “หมวกกันน็อกใส่แล้วดียังไง”
3. ด.ญ.ผาติรัตน์ หุตะเจริญ
เรื่อง “ไปตลาดสวมหมวกกันน็อก”
4. ทีมโรงเรียนเพชรเกษม
เรื่อง “หมวกกันน็อกมีอิทธิฤทธิ์ ช่วยลิขิตชีวิตได้”
5. ด.ญ.สุพัตรา เกิดสุขลาภ
เรื่อง “สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยาน”
6. นายคฑาวุธ ดวงอินทร์
เรื่อง “วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน”
7. นายเขมทัต วงศ์สง่า
เรื่อง “ถ้าวันนั้น”
8. น.ส.วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์ (ทีมนางฟ้าชาลี)
เรื่อง “หมวกเดียวเอาอยู่”
9. บริษัท PANDORA
เรื่อง “ใกล้แค่นี้อย่าคิดว่าไม่ตาย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง”
10. น.ส.วรยา สินธนไพศาล และนายจีรวัตร์ โหง่นมณี
เรื่อง “ไร้หมวก ไร้หัว ไร้ตัวตน”
11. ด.ช.อภิสิทธิ์ อัดจันศร
เรื่อง “สวมหมวกกันน็อก”
มูลนิธิเมาไม่ขับ
เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26
ถนนสามัคคีตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-575-0044 โทรสาร 02-575-0101 email : ddd@ddd.or.th