365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

9 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 59 ศพ 
(รวมของวันก่อนวันที่ 9 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1  - 9 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 396 ศพ 

1 มค. - 9 ธ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 13,859 ศพ 

1 ม.ค. - 9 ธ.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 13,096 ศ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (17-11-2562)

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (17-11-2562)

"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101