365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

21 พ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 48 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 21 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1-21 พ.ค. มีผู้เสียชีวิต 779 ศพ 

1 มค.-21 พ.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 6,177 ศพ 

1 ม.ค.-21 พ.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 6,280 ศพ 

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101