365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

14 มิ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 22 ศพ (รวมของวันก่อนวันที่ 14 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย) 

1 - 14 มิ. ย.62 มีผู้เสียชีวิต 497 ศพ 

1 มค. - 14 มิ.ย.62 มีผู้เสียชีวิต 6,969 ศพ 

1 ม.ค. - 14 มิ.ย.61 มีผู้เสียชีวิต 7,161 ศพ 

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101