365 วันอันตรายตายทุกวัน
   

รับแจ้ง 

27 ม.ค.63 มีผู้เสียชีวิต 77 ศพ 

(รวมของวันก่อนวันที่ 27 ที่พึ่งมาแจ้งด้วย)

1 ม.ค  - 27 ม.ค.63 มีผู้เสียชีวิต 1176 ศพ 

1 ม.ค. - 27 ม.ค.62 มีผู้เสียชีวิต 1135 ศพ

(ข้อมูลนี้ยังไม่รวมถึงไปตายที่ ร.พ. อีก)  


ข่าวตรุษจีนเมาไม่ขับ แจกเหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

ข่าวตรุษจีนเมาไม่ขับ แจกเหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

เชื่อไหม? คนไทยตาย บนถนนติดที่ 1 ของโลก

 


กิจกรรม


QR Code DDD Line
ddd025750101