กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์บริการประชาชนตำบลขุนทะเล

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เมาไม่ขับ กับ ไทยพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.พิไรวรรณ บุญพูล 2.นายเทียนชัย คงช่วย 3.นายพันธ์ุวิรัช องอาจศักดิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนตำบลขุนทะเล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตาย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว เพื่อเตือนสติให้กับพ่อ แม่ พี่น้องที่กำลังกับภูมิลำเนา และไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน ให้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ที่ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ เวลา 08.00-14.00 น. ที่ผ่านมา

11 มิ.ย. 66 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี ที่ผ่านมา

27 พ.ค. 66 / อ่าน 51

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดดอกงิ้วงาม อำเภอเกาะคา

        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดนัดดอกงิ้วงาม อำเภอเกาะคา เวลา 13.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

26 พ.ค. 66 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง

        เมื่อวันที่  25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมทำกิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน บริเวณ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ที่ผ่านมา

26 พ.ค. 66 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าตลาดเทศบาลพรานกระต่าย

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ หน้าตลาดเทศบาลพรานกระต่าย ที่ผ่านมา

25 พ.ค. 66 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมขบวนแห่ผ้า ขึ้นห่มพระธุาตศรีสุราษฎร์

         เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ.2566  นางสาว ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมขบวนแห่ผ้า ขึ้นห่มพระธุาตศรีสุราษฎร์ และร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน โดยเริ่มขบวนตั้งแต่ ศาลหลักเมือง ถึงพระธุาตศรีสุราษฎร์  ที่ผ่านมา

22 พ.ค. 66 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ ณ.หน้าอำเภอสรรบุรี ตลาดนัด

          เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แจกสื่อสติ๊กเกอร์ ณ.หน้าอำเภอสรรบุรี ตลาดนัด เวลา 9.00 - 12.00  น ที่ผ่านมา

21 พ.ค. 66 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร พระเงิน บางกรวย ที่ผ่านมา

20 พ.ค. 66 / อ่าน 41


หน้า 1 จาก 830, แสดง 8, จำนวน 6638 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101