กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจ สภ.ผาขาว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ผาขาว แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่รถผ่านไปมา ณ จุดตรวจผาขาว เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 82

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับกับประชาชนที่หลาดหลังเขา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา และร่วมตั้งด่านแจกสื่อร่วมกับเจ้าหน้าตำตรวจ" ประชาชนที่มาใช้รถใช้ถนน หน้าสถานีตำตรวจภูธร อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

4 ก.ค. 62 / อ่าน 75

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ ที่ประสบอุบัติเหตุที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

22 มิ.ย. 62 / อ่าน 87

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ พระธาตุศรีสองรัก

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 64

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กม.3

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม.3 ถนนรามอินทราแยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 91

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ แก่งคุดคู้

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 30

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนเมืองเลย

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่โรงเรียนเมืองเลย เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

14 มิ.ย. 62 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ โรงเรียนชุมชนหนองหิน

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนนสถานที่โรงเรียนชุมชนหนองหิน เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

13 มิ.ย. 62 / อ่าน 36


หน้า 1 จาก 647, แสดง 8, จำนวน 5169 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101