กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ผ่านมา

31 ส.ค. 61 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ ที่ผ่านมา

29 ส.ค. 61 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดนก

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดนก ที่ผ่านมา

19 ส.ค. 61 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสรรคบุรี

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดสรรคบุรี ที่ผ่านมา

17 ส.ค. 61 / อ่าน 36

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น โรงเรียนบ้านวังชอง ต.ท่าพล

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับ ทช.” โดยถ่ายทอดความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย".................

29 มิ.ย. 61 / อ่าน 114

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา

            เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามโครงการรวมพลังดเครือข่ายร่วมต้านการถูกล่อลวง พร้อมใจป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน จากภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประบาชน เวลา 09.00 น. บริเวณ พุทธอุทยานเพชบุระ ที่ผ่านมา

28 มิ.ย. 61 / อ่าน 90

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางอ้อ ที่ผ่านมา

27 มิ.ย. 61 / อ่าน 91

ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก ให้เกียรติมาเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์จากผลกระทบของการเมาแล้วขับ

         เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ท่านบุญนาค อิ่มจันทร์ ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก ให้เกียรติมาเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์จากผลกระทบของการเมาแล้วขับที่ โรงเรียนบ้านวังซอง คะ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์) โครงการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย

27 มิ.ย. 61 / อ่าน 89


หน้า 1 จาก 567, แสดง 8, จำนวน 4534 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101