กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดพระเงิน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดพระเงิน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 10.00 – 13.00 น. ที่ผ่านมา

28 พ.ย. 64 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พระราม 2

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนท่าพระ และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนท่าพระ และสถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางบอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 14.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 16.00 – 18.00  น. ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 64 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดป่าวังน้ำเย็น.ต.เกิ้ง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดป่าวังน้ำเย็น.ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ที่ผ่านมา

22 พ.ย. 64 / อ่าน 45

เครือข่ายเหื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

          นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพทมหานคร นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 12.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

22 พ.ย. 64 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ งานลอยกระทง บริเวณ ท่าแม่น้ำน้อย

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ งานลอยกระทง อ.สรรคบุรี โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ท่าแม่น้ำน้อย วัดนก อำเภอสรรคบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

19 พ.ย. 64 / อ่าน 62

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำพงเพชร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

         คุณสีมาลา เอี่ยมศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำพงเพชร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 ( ในนามเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดกำแพงเพชร ) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

11 พ.ย. 64 / อ่าน 84


หน้า 1 จาก 772, แสดง 8, จำนวน 6169 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101