กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับและบรรยาย โรงเรียนบ้านไร่นางาม อ.หล่มสัก

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาว อรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับและบรรยาย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกหมวกกันน็อคให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่นางาม อ.หล่มสัก  และมีเจ้าหน้าที่ สนง.คปภ. คุณเพชรรัตน์ อินทร์ผล ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. รถ 

28 ก.ย. 63 / อ่าน 48

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน อ.เมือง

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน อ.เมือง ที่ผ่านมา

27 ก.ย. 63 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบ้านท่าระบาด ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี

            เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ชุมชนบ้านท่าระบาด ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ที่ผ่านมา

20 ก.ย. 63 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2563  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแม่ทองก้อน ที่ผ่านมา

11 ก.ย. 63 / อ่าน 79

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโอโซนวัน สวนฝรั่ง

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดโอโซนวัน สวนฝรั่ง ที่ผ่านมา

31 ส.ค. 63 / อ่าน 109

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดสดป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลา 13.00 -17.00 น. ที่ผ่านมา

29 ส.ค. 63 / อ่าน 97

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ หน้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี ที่ผ่านมา

23 ส.ค. 63 / อ่าน 141

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน

             เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน ที่ผ่านมา

22 ส.ค. 63 / อ่าน 71


หน้า 1 จาก 699, แสดง 8, จำนวน 5586 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101