กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ด่านชุมชนบ้านป่าบง

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกิจกรรมกับด่านชุมชนบ้านป่าบง ”โครงการ ส่งสุขปลอดภัย  ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563 “ ช่วง 7 วันอันตราย  ณ ด่านชุมชนบานป่าบง  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตั้งด่านปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จุดสี่แยกไฟแดง ใบยาสูบ

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวอรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายเหยื่อฯ ทั้งหมด 26 ท่าน เข้าร่วมตั้งด่าน จุดสี่แยกไฟแดง ใบยาสูบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และอีกหลายหน่วยงานโดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมแจกสติ๊กเกอร์ สื่อต่าง ๆให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ทำยังให้เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกเครือข่ายเหยื่อฯ

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กับทางจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา, ภาคีเครือข่ายฯ ที่จุดบริการประชาชน หน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 23

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ให้บริการจุดตรวจช่วงปีใหม่ 2563 ที่ จุดตรวจ อบต.โนนทัน

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ให้บริการจุดตรวจช่วงปีใหม่ 2563 โครงการ ,ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร, รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ที่ จุดตรวจ อบต.โนนทัน ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 20

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ให้บริการจุดตรวจช่วงปีใหม่ 2563 ที่ อำเภอนาวัง

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ให้บริการจุดตรวจช่วงปีใหม่ 2563 โครงการ ,ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร, รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ที่ อำเภอนาวัง ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดบริการประชาชน หน้าร้านสหไชย สัตหีบ

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยชลบุรี ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อม ภาคีเครือข่ายฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จุดบริการประชาชน หน้าร้านสหไชย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี เดินขบวนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน บริเวณ รอบ อบจ.ชลบุรี

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับอาสาสมัครทำความดี เมาแล้วขับ เดินขบวนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการปลูกจิตสำนึกลดอุบัติเหตุบนถนน อ.เมือง บริเวณ รอบ อบจ.ชลบุรี

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ บริเวณ สำนักงานขนส่ง

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สำนักงานขนส่ง เวลา 13:00 - 15:00 น. ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 62 / อ่าน 16


หน้า 8 จาก 683, แสดง 8, จำนวน 5464 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101