กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ต.ร้องวัวแดง

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คนในหัวข้อ “งดเหล้า เข้าพรรษา และประโยชน์ของ พรบ. ” ณ.ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

10 ก.ค. 62 / อ่าน 8

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร และบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

9 ก.ค. 62 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามกีฬากลาง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ร่วมกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สนามกีฬากลาง อ.เมือง  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

8 ก.ค. 62 / อ่าน 92

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงฯ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา

         เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการในชุมชน ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว สนับสนุน โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8 ก.ค. 62 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายมณฑล บัวคลี่

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คุณกิตติชัย เนตรพิศาลวานิช ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ชลบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายมณฑล บัวคลี่ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่พิการจากอุบัติเหตุรถคว่ำ

7 ก.ค. 62 / อ่าน 16

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ตำบลท่าศาลา

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คนในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ.ห้องประชุม สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5 ก.ค. 62 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับกับประชาชนที่หลาดหลังเขา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา และร่วมตั้งด่านแจกสื่อร่วมกับเจ้าหน้าตำตรวจ" ประชาชนที่มาใช้รถใช้ถนน หน้าสถานีตำตรวจภูธร อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

4 ก.ค. 62 / อ่าน 201

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ รับมอบฟูกที่นอน นำไปมอบให้คนพิการ

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) พาอาสาสมัครทำความดีทำงานบริการสังคม ( รับมอบที่ฟูกที่นอน ) เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน นายดิลก แช่โง้ว บ้านเลขที่ 60 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ค. 62 / อ่าน 7


หน้า 11 จาก 667, แสดง 8, จำนวน 5330 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101