กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนเด็กเล็ก อบต. เนินแจง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุทัยธานี รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย  บริเวณ โรงเรียนเด็กเล็ก อบต. เนินแจง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

14 พ.ย. 65 / อ่าน 288

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 60 คน จำนวนที่ใส่หมวก 28 คน จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 32 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00-15.30  น. ที่ผ่านมา

14 พ.ย. 65 / อ่าน 101

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์ทอง ชุมชน ตำบลท่าพล

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน  บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์ทอง ชุมชน ตำบลท่าพล  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

13 พ.ย. 65 / อ่าน 174

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. เคซียโสธร ต.สำราญ อ.เมือง

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับโครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน กับผู้ที่มาใช้บริการ ภายใน สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. เคซียโสธร ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

12 พ.ย. 65 / อ่าน 172

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 – 08.00 น. ที่ผ่านมา

10 พ.ย. 65 / อ่าน 260

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนพิมลวิทย์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนพิมลวิทย์  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา

10 พ.ย. 65 / อ่าน 252

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ งานเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2565 บริเวณ หน้าแยก หอพาฬิกา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ เมาไม่ลอย โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน งานเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2565  บริเวณ หน้าแยก หอพาฬิกา หน้าวัดสิงห์ชัย หน้าวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 – 20.00 น. ที่ผ่านมา

8 พ.ย. 65 / อ่าน 239

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ ในงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานหน้าวัดสว่างวงศ์ เทศบาลตำบลตาคลี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานหน้าวัดสว่างวงศ์ เทศบาลตำบลตาคลี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 20.30 น. ที่ผ่านมา

8 พ.ย. 65 / อ่าน 149


หน้า 14 จาก 819, แสดง 8, จำนวน 6545 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101