สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
20 ต.ค. 63 51  2,817 
19 ต.ค. 63 48  3,208 
18 ต.ค. 63 17  2,906 
17 ต.ค. 63 17  2,575 
16 ต.ค. 63 40  2,914 
15 ต.ค. 63 43  2,947 
14 ต.ค. 63 73  3,083 
13 ต.ค. 63 30  2,273 
12 ต.ค. 63 81  3,868 
11 ต.ค. 63 29  2,308 
10 ต.ค. 63 23  2,686 
9 ต.ค. 63 31  2,862 
8 ต.ค. 63 47  2,868 
7 ต.ค. 63 56  2,915 
6 ต.ค. 63 57  3,185 
5 ต.ค. 63 69  3,576 
4 ต.ค. 63 21  2,905 
3 ต.ค. 63 30  2,696 
2 ต.ค. 63 57  3,430 
1 ต.ค. 63 41  3,312 
30 ก.ย. 63 39  3,031 
29 ก.ย. 63 45  2,958 
28 ก.ย. 63 57  3,347 
27 ก.ย. 63 27  2,636 
26 ก.ย. 63 28  2,704 
25 ก.ย. 63 35  3,075 
24 ก.ย. 63 44  2,867 
23 ก.ย. 63 35  2,626 
22 ก.ย. 63 48  2,951 
21 ก.ย. 63 70  3,145 

หน้า 1 จาก 10, แสดง 30, จำนวน 294 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101