สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
27 ม.ค. 63 77  3,701 
26 ม.ค. 63 23  2,854 
25 ม.ค. 63 30  2,658 
24 ม.ค. 63 52  3,094 
23 ม.ค. 63 42  3,026 
22 ม.ค. 63 63  3,009 
21 ม.ค. 63 49  3,138 
20 ม.ค. 63 73  3,532 
19 ม.ค. 63 22  2,767 
18 ม.ค. 63 20  2,669 
17 ม.ค. 63 33  3,128 
16 ม.ค. 63 42  2,960 
15 ม.ค. 63 52  2,844 
14 ม.ค. 63 53  2,978 
13 ม.ค. 63 56  3,744 
12 ม.ค. 63 24  2,621 
11 ม.ค. 63 21  2,663 
10 ม.ค. 63 50  3,074 
9 ม.ค. 63 45  2,836 
8 ม.ค. 63 43  3,003 
7 ม.ค. 63 45  3,021 
6 ม.ค. 63 69  3,193 
5 ม.ค. 63 16  2,467 
4 ม.ค. 63 19  2,400 
3 ม.ค. 63 57  3,158 
2 ม.ค. 63 45  3,161 
1 ม.ค. 63 55  4,178 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101