สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
5 มิ.ย. 65 13  2,287 
4 มิ.ย. 65 10  2,295 
3 มิ.ย. 65 31  2,301 
2 มิ.ย. 65 47  2,634 
1 มิ.ย. 65 48  2,530 
31 พ.ค. 65 46  2,714 
30 พ.ค. 65 53  2,846 
29 พ.ค. 65 26  2,311 
28 พ.ค. 65 18  2,389 
27 พ.ค. 65 38  2,656 
26 พ.ค. 65 45  3,400 
25 พ.ค. 65 29  2,496 
24 พ.ค. 65 39  1,908 
23 พ.ค. 65 47  2,123 
22 พ.ค. 65 13  1,514 
21 พ.ค. 65 10  1,411 
20 พ.ค. 65 36  1,996 
19 พ.ค. 65 48  2,394 
18 พ.ค. 65 51  2,531 
17 พ.ค. 65 64  2,790 
16 พ.ค. 65 18  2,050 
15 พ.ค. 65 21  2,114 
14 พ.ค. 65 25  2,026 
13 พ.ค. 65 48  2,075 
12 พ.ค. 65 37  2,503 
11 พ.ค. 65 62  2,423 
10 พ.ค. 65 47  2,423 
9 พ.ค. 65 64  2,591 
8 พ.ค. 65 23  2,003 
7 พ.ค. 65 20  2,055 

หน้า 7 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 336 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101