สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
20 ส.ค. 62 44  2,225 
19 ส.ค. 62 52  2,594 
18 ส.ค. 62 42  1,905 
17 ส.ค. 62 24  1,784 
16 ส.ค. 62 40  2,146 
15 ส.ค. 62 24  1,558 
14 ส.ค. 62 43  2,143 
13 ส.ค. 62 57  2,579 
12 ส.ค. 62 24  2,043 
11 ส.ค. 62 29  1,932 
10 ส.ค. 62 28  1,931 
9 ส.ค. 62 38  2,311 
8 ส.ค. 62 34  2,205 
7 ส.ค. 62 30  2,223 
6 ส.ค. 62 46  2,150 
5 ส.ค. 62 57  2,681 
4 ส.ค. 62 35  1,783 
3 ส.ค. 62 21  1,819 
2 ส.ค. 62 52  2,375 
1 ส.ค. 62 42  2,206 
31 ก.ค. 62 50  2,256 
30 ก.ค. 62 38  2,470 
29 ก.ค. 62 26  1,766 
28 ก.ค. 62 29  1,830 
27 ก.ค. 62 28  1,805 
26 ก.ค. 62 24  2,159 
25 ก.ค. 62 34  2,061 
24 ก.ค. 62 50  2,195 
23 ก.ค. 62 47  2,155 
22 ก.ค. 62 20  955 

หน้า 4 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 322 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101