ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค....เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือสังคม
ผ่านกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิเมาไม่ขับ
 

** ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ **

 

โดยท่านสามารถบริจาคด้วยเงินสด ณ มูลนิธิเมาไม่ขับ 

เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26
ถนนสามัคคีตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
 

โทรศัพท์ 02-575-0044
โทรสาร 02-575-0101
email : [email protected] หรือ

  

ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี มูลนิธิเมาไม่ขับ
เลขที่บัญชี 089-2-08666-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง

(ส่งใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่ มาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือขอบคุณ) 

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101