สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
21 ก.ค. 62 30  1,647 
20 ก.ค. 62 22  1,565 
19 ก.ค. 62 49  2,125 
18 ก.ค. 62 40  2,519 
17 ก.ค. 62 44  2,061 
16 ก.ค. 62 16  1,800 
15 ก.ค. 62 52  2,879 
14 ก.ค. 62 29  2,003 
13 ก.ค. 62 32  2,025 
12 ก.ค. 62 40  2,343 
11 ก.ค. 62 45  2,423 
10 ก.ค. 62 38  2,320 
9 ก.ค. 62 33  2,238 
8 ก.ค. 62 36  2,861 
7 ก.ค. 62 22  1,994 
6 ก.ค. 62 22  1,598 
5 ก.ค. 62 38  2,249 
4 ก.ค. 62 37  2,067 
3 ก.ค. 62 42  2,130 
2 ก.ค. 62 46  2,511 
1 ก.ค. 62 32  2,735 
30 มิ.ย. 62 18  2,041 
29 มิ.ย. 62 29  1,892 
28 มิ.ย. 62 43  2,322 
27 มิ.ย. 62 29  2,248 
26 มิ.ย. 62 48  2,381 
25 มิ.ย. 62 43  2,195 
24 มิ.ย. 62 49  2,706 
23 มิ.ย. 62 17  1,846 
22 มิ.ย. 62 28  1,965 

หน้า 5 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 322 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101