สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
23 ต.ค. 63 16  2,670 
22 ต.ค. 63 52  3,064 
21 ต.ค. 63 45  2,752 
20 ต.ค. 63 51  2,817 
19 ต.ค. 63 48  3,208 
18 ต.ค. 63 17  2,906 
17 ต.ค. 63 17  2,575 
16 ต.ค. 63 40  2,914 
15 ต.ค. 63 43  2,947 
14 ต.ค. 63 73  3,083 
13 ต.ค. 63 30  2,273 
12 ต.ค. 63 81  3,868 
11 ต.ค. 63 29  2,308 
10 ต.ค. 63 23  2,686 
9 ต.ค. 63 31  2,862 
8 ต.ค. 63 47  2,868 
7 ต.ค. 63 56  2,915 
6 ต.ค. 63 57  3,185 
5 ต.ค. 63 69  3,576 
4 ต.ค. 63 21  2,905 
3 ต.ค. 63 30  2,696 
2 ต.ค. 63 57  3,430 
1 ต.ค. 63 41  3,312 
30 ก.ย. 63 39  3,031 
29 ก.ย. 63 45  2,958 
28 ก.ย. 63 57  3,347 
27 ก.ย. 63 27  2,636 
26 ก.ย. 63 28  2,704 
25 ก.ย. 63 35  3,075 
24 ก.ย. 63 44  2,867 

หน้า 2 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 327 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101