สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
24 ส.ค. 63 66  3,281 
23 ส.ค. 63 17  2,402 
22 ส.ค. 63 17  2,473 
21 ส.ค. 63 27  2,839 
20 ส.ค. 63 26  2,806 
19 ส.ค. 63 38  2,762 
18 ส.ค. 63 36  2,709 
17 ส.ค. 63 43  3,149 
16 ส.ค. 63 28  2,305 
15 ส.ค. 63 23  2,181 
14 ส.ค. 63 41  2,735 
13 ส.ค. 63 46  3,052 
12 ส.ค. 63 17  2,390 
11 ส.ค. 63 76  2,876 
10 ส.ค. 63 68  3,362 
9 ส.ค. 63 25  2,527 
8 ส.ค. 63 25  2,611 
7 ส.ค. 63 47  2,786 
6 ส.ค. 63 43  2,708 
5 ส.ค. 63 40  2,740 
4 ส.ค. 63 48  2,850 
3 ส.ค. 63 72  4,056 
2 ส.ค. 63 23  1,797 
1 ส.ค. 63 15  1,772 
31 ก.ค. 63 54  2,358 
30 ก.ค. 63 65  2,314 
29 ก.ค. 63 76  2,565 
28 ก.ค. 63 34  1,726 
27 ก.ค. 63 29  1,915 
26 ก.ค. 63 41  1,919 

หน้า 4 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 327 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101