กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ สถานีขนส่ง บขส.

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา และประชาชน ที่ สถานีขนส่ง บขส.พังงา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

10 ธ.ค. 62 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ห้างบิ๊กซี และหลาดหลังเขา อ.เมือง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์กับประชาชนส่งเสริมสามปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ ที่ห้างบิ๊กซี และหลาดหลังเขา อ.เมือง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

7 ธ.ค. 62 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมออกรายการวิทยุ ณ สวท.พังงา

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมออกรายการวิทยุ ณ สวท.พังงา ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยเมาไม่ขับในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ตากแดด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

5 ธ.ค. 62 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยเทคนิค พังงา อ.เมือง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยเมาไม่ขับจากการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค พังงา อ.เมือง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

4 ธ.ค. 62 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ รพ.สต.นบปริง อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ รพ.สต.นบปริง อ.เมือง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

4 ธ.ค. 62 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ หน้า สภ.อ.ตะกั่วทุ่ง

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจแจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับประชาชน หน้า สภ.อ.ตะกั่วทุ่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

2 ธ.ค. 62 / อ่าน 19

เครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ประธานเครือช่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ธ.ค. 62 / อ่าน 15

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการ ที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในสถานที่ชุมชนที่ รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

1 ธ.ค. 62 / อ่าน 16


หน้า 10 จาก 682, แสดง 8, จำนวน 5452 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101