กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ จุดตรวจ สภ.ผาขาว

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ออกไปตั้งด่านจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ผาขาว แจกสติ๊กเกอร์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่รถผ่านไปมา ณ จุดตรวจผาขาว เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา16.00 น. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 240

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 48

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 น.ส.วันวิมล ศิริทรัพย์พกิจ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู เวลา 11.00-13.00 น.ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โลตัสสายไหม

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางอุษา นิลวิเศษ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ โลตัสสายไหม เวลา 10.00-14.00 น.ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางอ้อ เวลา 16:00 -18:00 น. ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 12

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา บรรยายให้ความรู้เกึ่ยวกับสิทธิของคนพิการ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วม รพ.สต. อสม. ต.ตากแดด ได้บรรยายให้ความรู้เกึ่ยวกับสิทธิของคนพิการ รณรงค์เมาไม่ขับและการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

10 ก.ค. 62 / อ่าน 50

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม การสัมมนาทางวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีฯ" ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม การสัมมนาทางวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : สิทธิที่คนพิการเลือกได้” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

10 ก.ค. 62 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมันอ่อนนุช 90

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมันอ่อนนุช 90 เวลา 18.00-20.00 น. ที่ผ่านมา

10 ก.ค. 62 / อ่าน 10


หน้า 10 จาก 667, แสดง 8, จำนวน 5330 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101