กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าเทศบาลศรีราชา

       สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี รณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าเทศบาลศรีราชา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

24 ต.ค. 65 / อ่าน 301

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 1

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 1 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 19.00  น. ที่ผ่านมา

23 ต.ค. 65 / อ่าน 251

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแพรกศรีราชา

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแพรกศรีราชา เวลา 9.00 - 14.00 น. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 170

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขา บางปะกอก และ ตลาดน้ำเย็น

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขา บางปะกอก และ ตลาดน้ำเย็น  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 138

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑล สาย 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 113

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” บริเวณ วัดหนองโพ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในช่วงเทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” ในงานทอดกฐินสามัคคี (สร้างโรงทาน) บริเวณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 65 / อ่าน 98

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.กิมชุน

         เมื่อวีนที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนกับผู้ที่มาใช้บริการ ภายใน ปั๊ม ปตท.กิมชุน ยโสธร ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 9:00 - 15:00 น. ที่ผ่านมา

19 ต.ค. 65 / อ่าน 256

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด โรงพยาบาลยันฮี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด โรงพยาบาลยันฮี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 18.00 น. ที่ผ่านมา

19 ต.ค. 65 / อ่าน 90


หน้า 10 จาก 812, แสดง 8, จำนวน 6492 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101