กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

          เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 15.00-15.30 น. นางรจนา ศิริวัฒนา แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  สำรวจเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.  จากการสำรวจ เด็ก 50 คน ใส่หมวกกันน็อค 10 คน ไม่ใส่หมวก 40  คน

17 ส.ค. 66 / อ่าน 130

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดศรีโยธิน

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 11.00  - 17.00  น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน บริเวณ ตลาดนัดศรีโยธิน ที่ผ่านมา

17 ส.ค. 66 / อ่าน 125

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 น.ส.อักษร มานะเปรม แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เวลา 06.00 - 07.00 น. จำนวนนักเรียน 25 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 6 คน คิดเป็น 24 % ไม่สวมใส่ 19 คน คิดเป็น 76% ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

17 ส.ค. 66 / อ่าน 126

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน วัดบางโพโอมาวาส

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายนันทวัฒน์ โรจน์วรกุลนิธิ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน วัดบางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เวลา 06.00 - 07.00 น. จำนวนนักเรียน 54 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 13 คน คิดเป็น 24.07 % ไม่สวมใส่ 41 คน คิดเป็น 75.92 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

17 ส.ค. 66 / อ่าน 115

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายอุทัย รัตนชมภู แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี. ถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 06.00 - 07.00 น. จำนวนนักเรียน 20 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 18 คน คิดเป็น 90 % ไม่สวมใส่ 2 คน คิดเป็น 10 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

17 ส.ค. 66 / อ่าน 112

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปราสาท เขตตลิ่งชั่น

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางสาวอิ๊ด วรรณโส แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  สำรวจเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปราสาท ซอยบางพรม 16 ถนนวัดแก้ว แขวงบางพรม เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ  จากการสำรวจ เด็ก 37 คน ใส่หมวกกันน็อค 2 คน ไม่ใส่ 35 คน

16 ส.ค. 66 / อ่าน 181

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจเด็กนักเรียน วัดตลิ่งงชั่น แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

          เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 15.00-16.00 น. นายบวรสิทธิ์ พันธ์ศิริ แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  สำรวจเด็กนักเรียน วัดตลิ่งงชั่น แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม. จากการสำรวจ เด็ก 39  คน ใส่หมวกกันน็อค 8 คน ไม่ใส่หมวก 31  คน

16 ส.ค. 66 / อ่าน 131

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร สำรวจการสวมหมวกกันน็อคเด็กนักเรียน วัดคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ถนนสุขาภิบาล 5

         เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 15.30-17.00 น. นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  สำรวจเด็กนักเรียน วัดคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ เด็ก 45 คน ใส่หมวกกันน็อค 9 คน ไม่ใส่หมวก 36 คน

16 ส.ค. 66 / อ่าน 130


หน้า 9 จาก 857, แสดง 8, จำนวน 6853 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101