กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 90

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเขื่องใน

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดเขื่องใน ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 85

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน การกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

18 ก.ค. 63 / อ่าน 77

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย “ โครงการ ตระหนักคิด รู้กฎลด อุบัติเหตุ” ณ ศาลจังหวัดฮอด

         วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสมนึก วุฒิเฟย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกขวิทยากรบรรยาย “ โครงการ ตระหนักคิด รู้กฎลด อุบัติเหตุ”ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจากการเมาแล้วขับ จำนวน 60 คน ณ ศาลจังหวัดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

17 ก.ค. 63 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ํามัน ปตท. เกรียงศักดิ์

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ปั๊มน้ํามัน ปตท. เกรียงศักดิ์ ที่ผ่านมา

15 ก.ค. 63 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู ที่ผ่านมา

14 ก.ค. 63 / อ่าน 94

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ํามันคาลเท็กซ์ อำเภอกุมภวาปี

            เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนบริเวณ ปั๊มน้ํามันคาลเท็กซ์ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมา

13 ก.ค. 63 / อ่าน 166

มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน

         วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการอบรมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมูลนิธิเมาไม่ขับในการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทย ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ

12 ก.ค. 63 / อ่าน 293


หน้า 9 จาก 702, แสดง 8, จำนวน 5614 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101