กิจกรรม


เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 28

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 น.ส.วันวิมล ศิริทรัพย์พกิจ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู เวลา 11.00-13.00 น.ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โลตัสสายไหม

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางอุษา นิลวิเศษ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ โลตัสสายไหม เวลา 10.00-14.00 น.ที่ผ่านมา

11 ก.ค. 62 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา บรรยายให้ความรู้เกึ่ยวกับสิทธิของคนพิการ

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วม รพ.สต. อสม. ต.ตากแดด ได้บรรยายให้ความรู้เกึ่ยวกับสิทธิของคนพิการ รณรงค์เมาไม่ขับและการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

10 ก.ค. 62 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม การสัมมนาทางวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีฯ" ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม การสัมมนาทางวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : สิทธิที่คนพิการเลือกได้” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

10 ก.ค. 62 / อ่าน 1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร และบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

9 ก.ค. 62 / อ่าน 10

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สนามกีฬากลาง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ร่วมกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สนามกีฬากลาง อ.เมือง  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

8 ก.ค. 62 / อ่าน 63

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงฯ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา

         เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการในชุมชน ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว สนับสนุน โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8 ก.ค. 62 / อ่าน 0


หน้า 7 จาก 663, แสดง 8, จำนวน 5299 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101