กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ ณ ตลาดสดท่าขี้เหล็ก ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว

          วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย นำสมาชิกออกรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมาไม่ขับ ขัอรถย่างมีสติ เช่นสวมหมวกกันน็อคคคาดเข็มขัด และไม่โทรศัพท์ไม่ง่วงขณะขับขี่ ณ ตลาดสดท่าขี้เหล็ก ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

27 ส.ค. 65 / อ่าน 257

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ วัดประดู่ในทรงธรรม

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ วัดประดู่ในทรงธรรม เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ส.ค. 65 / อ่าน 226

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ แยกตลาดเก่า ท่าระบาด อ.สรรคบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ แยกตลาดเก่า ท่าระบาด อ.สรรคบุรี เวลา 9.00 - 12.00 น. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

21 ส.ค. 65 / อ่าน 220

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนภายในเขตปทุมวัน

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนภายในเขตปทุมวันเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00 - 17.30 น. ที่ผ่านมา

21 ส.ค. 65 / อ่าน 174

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. พุทธมณฑลสาย 2 เวลา 14.00 -16.00 น. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 65 / อ่าน 328

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 65 / อ่าน 255

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดวงศกร แขวงสายไหม เขตสายไหม

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดวงศกร แขวงสายไหม เขตสายไหม เวลา 13.00 – 16.00 น. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 65 / อ่าน 238

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เขื่องใน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. เขื่องใน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

20 ส.ค. 65 / อ่าน 242


หน้า 7 จาก 805, แสดง 8, จำนวน 6433 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101