กิจกรรม


เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00-21.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช ที่ผ่านมา

12 ต.ค. 62 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ big c สะพานใหม่

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-15.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ big c สะพานใหม่ ที่ผ่านมา

12 ต.ค. 62 / อ่าน 5

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่ สถานีขนส่ง บขส. อ.เมือง

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  รณรงค์เมาไม่ขับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาและประชาชนที่ บขส. อ.เมือง  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

11 ต.ค. 62 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ หน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  รณรงค์เมาไม่ขับ ในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุกับนักเรียนหน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

10 ต.ค. 62 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ของคนพิการ ที่ศาลาประจำหมู่ 2

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 33  ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิ์ของคนพิการร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนางสาวธัญชนก ขันภักดี รพ.สต. อบต. เจ้าหน้าที่ตำตรวจ ที่ศาลาประจำหมู่ 2 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา

9 ต.ค. 62 / อ่าน 100

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู ที่ผ่านมา

9 ต.ค. 62 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่านทอดประสบการณ์ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ศาลาการเปรียญ วัดเวฬุวัน

        เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี จำนวนผู้เข้าร่วม 65 คนในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ ศาลาการเปรียญ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

9 ต.ค. 62 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น ชุมชนแม่ทองก้อน 1

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-15.00 น. สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าเซเว่น-อีเลฟเว่น ชุมชนแม่ทองก้อน 1 ที่ผ่านมา

9 ต.ค. 62 / อ่าน 7


หน้า 4 จาก 668, แสดง 8, จำนวน 5342 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101