กิจกรรม


เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. บางพลู เวลา14:00-17:00 น. ที่ผ่านมา

10 ก.ย. 62 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันฉะเชิงเทรา บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันฉะเชิงเทรา มีความสุขทุกครั้งที่ได้มา และดีใจที่พี่คนพิการบอกว่าอยากให้มีวิ่งด้วยกันทุกเดือน บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

8 ก.ย. 62 / อ่าน 49

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการทำงานและการใช้รถใช้ถนน ให้กับพนักงาน

         บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการทำงานและการใช้รถใช้ถนน ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน มูลนิธิเมาไม่ขับและสมาชิก เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการจราจร) เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ในส่วนพื้นที่กำลังผลิต แคสซี ตัวถัง ระบบรองรับน้ำหนังของรถกระบะ ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ฯ ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ ที่ผ่านมา

26 ส.ค. 62 / อ่าน 44

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน

         มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภาค สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 ครั้งที่ 2 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนามาตรฐานระบบบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเป็นธรรมของผู้บริโภค ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

22 ส.ค. 62 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการ

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนคนพิการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

18 ส.ค. 62 / อ่าน 32

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ หน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 รณรงค์เมาไม่ขับ กับนักเรียนหน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

9 ส.ค. 62 / อ่าน 22

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

          งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" ( 14th Thailand Road Safety Seminar : Play your part and share the road) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้เกิดความต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14  ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" (14th Thailand Road Safety Seminar : Play your part and share the road) ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา.......

8 ส.ค. 62 / อ่าน 17

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจหน้าสนามกีฬากลาง อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  การจ้างงานตามมาตรา 35 ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและร่วมตั้งด่านกับเจ้าหน้าที่ตำตรวจหน้าสนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

7 ส.ค. 62 / อ่าน 19


หน้า 4 จาก 663, แสดง 8, จำนวน 5299 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101