กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ตั้งเวทีบรรยาย สร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนให้สังคมเห็นภาพและตระหนักจากการใช้รถใช้ถนน เมาแล้วขับก่อให้เกิดคนพิการเพิ่มขึ้น ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

15 ต.ค. 65 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ศาลากลาง ถึงริมเขื่อน แม่น้ำตาปี

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี 2565 ร่วมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  บริเวณ ศาลากลาง ถึงริมเขื่อน แม่น้ำตาปี  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

11 ต.ค. 65 / อ่าน 29

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้าสำนักงาน เขตบางกอกใหญ่

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้าสำนักงาน เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ก.ย. 65 / อ่าน 161

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ ณ.สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมและชุมชนใกล้เคียงบริเวณถนนสีลม - คอนแวนท์

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกรุงเทพฯ ตั้งด่านรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ณ.สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมและชุมชนใกล้เคียงบริเวณถนนสีลม - คอนแวนท์

26 ก.ย. 65 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ไปรษณีย์ไทยธัญบุรีคลอง 8

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ไปรษณีย์ไทยธัญบุรีคลอง 8 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

25 ก.ย. 65 / อ่าน 206

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร พระเงิน

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเอื้ออาทร พระเงิน  เวลา 14.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

25 ก.ย. 65 / อ่าน 124

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดสดบ้านป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

        สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ออกรณรงค์สร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมาไม่ขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็ฒขัดนิรภัย บริเวณ ตลาดสดบ้านป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

24 ก.ย. 65 / อ่าน 133

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบ้านไทย อ.สรรคบุรี

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนบ้านไทย อ.สรรคบุรี เวลา 09.00 - 12.00 น. เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

24 ก.ย. 65 / อ่าน 102


หน้า 4 จาก 805, แสดง 8, จำนวน 6433 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101