กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย บริเวณ จุดบริการประชาชนหนองหิ้ง

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบึงกาฬ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เซกา บริเวณ จุดบริการประชาชนหนองหิ้ง ที่ผ่านมา

16 พ.ค. 67 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

           เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กำนัน อปพร ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ที่ผ่านมา

14 พ.ค. 67 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

             เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา 

22 เม.ย. 67 / อ่าน 377

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางและถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ให้กับตัวเเทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

22 เม.ย. 67 / อ่าน 374

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง 7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เป็นตัวเเทนรับหนังสือ ณ.ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

22 เม.ย. 67 / อ่าน 511

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

            เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นางสุนันทา สุภาลักษณ์ พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี เจ้าหน้าที่ห้องรับเอกสาร เป็นตัวเเทนรับหนังสือไว้จะได้เพื่อจะส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

22 เม.ย. 67 / อ่าน 233

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นางสุวรรณ ยายมาก พร้อมสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพังงา ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนดูแลประชาชนในช่วง  7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นายอมรเทพ ปรีคำ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดพังงา เป็นตัวเเทนรับหนังสือ  ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา

22 เม.ย. 67 / อ่าน 306

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 นายคำปุน ภูนาไชย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกได้ยื่นหนังสือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มารับหนังสือ และยื่นหนังสือขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องสาธารณะภัยเป็นผู้มารับหนังสือในนามเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงการณ์ปีใหม่ไทย

22 เม.ย. 67 / อ่าน 45


หน้า 1 จาก 886, แสดง 8, จำนวน 7088 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101