กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม เวลา 17.00 – 19.00  น. ที่ผ่านมา

19 ต.ค. 63 / อ่าน 7

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ กกท. รามคำแหง

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ กกท. รามคำแหง เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

18 ต.ค. 63 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ที่หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ที่หน้าวัดภูมินทร์ อ.เมือง ที่ผ่านมา

16 ต.ค. 63 / อ่าน 3

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

15 ต.ค. 63 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมถวายพวงมาลาพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตรัชกาลที่ 10

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวอรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อฯ เข้าร่วมถวายพวงมาลาพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมท่ว่าการ อำเภอหล่มสัก 

13 ต.ค. 63 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.หล่มสัก

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวอรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อฯ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.หล่มสัก ที่ผ่านมา

13 ต.ค. 63 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

         เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานวันออกพรรษา แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ที่ผ่านมา

3 ต.ค. 63 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับและบรรยาย โรงเรียนบ้านไร่นางาม อ.หล่มสัก

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาว อรอนงค์ ทองยอด ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์เมาไม่ขับและบรรยาย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกหมวกกันน็อคให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่นางาม อ.หล่มสัก  และมีเจ้าหน้าที่ สนง.คปภ. คุณเพชรรัตน์ อินทร์ผล ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. รถ 

28 ก.ย. 63 / อ่าน 165


หน้า 2 จาก 702, แสดง 8, จำนวน 5614 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101