กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ แพรกศรีราชา

         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ แพรกศรีราชา ที่ผ่านมา

16 ส.ค. 63 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. คูเมือง

         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดนัด สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. คูเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ผ่านมา

16 ส.ค. 63 / อ่าน 39

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

15 ส.ค. 63 / อ่าน 62

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับบริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายออก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุ ที่ผ่านมา

15 ส.ค. 63 / อ่าน 67

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ Big C เพชรเกษม

           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ Big C เพชรเกษม ที่ผ่านมา

15 ส.ค. 63 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด การกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดนัด  การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 10.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา

15 ส.ค. 63 / อ่าน 43

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุเทพมหานคร ร่วม งานเสวนา "ดื่มแล้วขับ"ผลกระทบทางสังคม กับกระบวนการยุติธรรมไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั้น หลักสี่

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุเทพมหานคร ร่วม งานเสวนา "ดื่มแล้วขับ"ผลกระทบทางสังคม กับกระบวนการยุติธรรมไทย ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั้น หลักสี่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

13 ส.ค. 63 / อ่าน 260

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มนน้ำมัน ปตท. สาย 2

           เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มนน้ำมัน ปตท. สาย 2  ที่ผ่านมา

13 ส.ค. 63 / อ่าน 41


หน้า 6 จาก 702, แสดง 8, จำนวน 5614 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101