กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ในงานคนพิการ ประจำปี 2562 บริเวณ เกาะลำพู

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานคนพิการ ประจำปี 2562 บริเวณ เกาะลำพู อ.เมือง ที่ผ่านมา

21 ก.พ. 63 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ และมอบหมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนบ้านไร่นางงาม

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ และมอบหมวกกันน็อค โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ นักเรียน บริเวณ โรงเรียนบ้านไร่นางงาม ที่ผ่านมา

21 ก.พ. 63 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับประชาชน ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 56

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์เมาไม่ขับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

             สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 52

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนรถไฟดอนเมือง

         เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนรถไฟดอนเมืองและชุมชนแม่ทองก้อน ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน ในโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว ที่ผ่านมา

20 ก.พ. 63 / อ่าน 9

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.

         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ผ่านมา

19 ก.พ. 63 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โรงรียนสตรีพังงา

            สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.พังงา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR)  ตามมาตรา 35 รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับ นักเรียน โรงรียนสตรีพังงา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

18 ก.พ. 63 / อ่าน 48


หน้า 3 จาก 688, แสดง 8, จำนวน 5500 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101