กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลนาหว้า

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลนาหว้า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 65 / อ่าน 92

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน หน้าอาคารเมือวใหม่ MMB

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน หน้าอาคารเมือวใหม่ MMB เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 65 / อ่าน 61

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ตลาดพึ่งจิตร

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดพึ่งจิตร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 65 / อ่าน 59

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านสี่แยกพระยาตรัง

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านสี่แยกพระยาตรัง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 12.00-15.00 น. ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 65 / อ่าน 54

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน บ้านน้ำโค้ง

         เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร.หมู่บ้าน ทหาร  รณรงค์ 7 วันอันตราย รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันขับขี่อย่างมีวินัย เคารพกฎจราจรในขับขี่ปลอดภัยโดยไม่ประมาท และที่สำคัญงดเหล้า งดเชื้อ เพื่อชาติ  ช่วยกันลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรด่านหน้าทุกท่าน บริเวณ บ้านน้ำโค้ง

15 เม.ย. 65 / อ่าน 52

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน ที่ด่านหน้าโรงเรียนเมตตา อ.หล่มสัก

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิดรณรงค์ช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ภ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด่านหน้าโรงเรียนเมตตา อ.หล่มสัก แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 8.00 -12.00 น.  ที่ผ่านมา

15 เม.ย. 65 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านหน้าวัดดอนใหญ่ และบริเวณหน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ

         เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 8.30-15.30 น. เครือข่ายศูนย์ประสานงานเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี  ได้รณรงค์ในช่วง 7 วันอันตราย  โดยมี นายกอบต.ตำบลลำลูกกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ร่วมกันรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ บริเวณด่านหน้าวัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริเวณหน้าศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานี ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

15 เม.ย. 65 / อ่าน 17

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สี่แยกตำบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพปร. รณรงค์สงกรานต์ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สี่แยกตำบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 19.00-20.00 น ที่ผ่านมา

14 เม.ย. 65 / อ่าน 96


หน้า 3 จาก 794, แสดง 8, จำนวน 6349 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101