กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย บริเวณ จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงมุกดาหาร

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงมุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

28 ธ.ค. 65 / อ่าน 26

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย บริเวณ สามแยก ถนนพิทักษ์บุญยงค์

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สามแยก ถนนพิทักษ์บุญยงค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 65 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย บริเวณ ตลาดนัด

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 65 / อ่าน 56

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2566 ณ ศาลาจตุรมุข

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2566 ณ ศาลาจตุรมุข 

27 ธ.ค. 65 / อ่าน 57

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเจปาร์ค

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเจปาร์ค ถนนพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เวลา 16.00-19.00 น. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

27 ธ.ค. 65 / อ่าน 56

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสาว อรอนงค์ ทองยอด อาสาสมัคร เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้องด้วยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันลดอุบัติหตุแห่งชาติ ประจำปี 2565 และกิจกรรม Kick off จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ หน้าองค์พระใหญ่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธ.ค. 65 / อ่าน 55

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ฯ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช 94

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. อ่อนนุช 94 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 – 19.00 น. ที่ผ่านมา

26 ธ.ค. 65 / อ่าน 76

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสีมาลา เอี่ยมศรีมื่อ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ร่วมกับทุกหน่วยงาน ที่ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ณ ศาลากลางจังหวัด 

26 ธ.ค. 65 / อ่าน 70


หน้า 12 จาก 819, แสดง 8, จำนวน 6545 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101