กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ พระธาตุศรีสองรัก

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 202

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ งานบุญบั้งไฟประจำปี ตำบลกลันทา

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในงานบุญบั้งไฟประจำปี ตำบลกลันทา ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ เวลา 15:30 -18:00 น. ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 19

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.น่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ จุดเสี่ยงสี่แยกช้างเผือก อ.เมืองน่าน

         เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.น่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดเสี่ยงสี่แยกช้างเผือก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 21

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 22

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 18

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านตรวจบ้านกร่าง. ต.พลายชุมพล. อ.เมืองพิษณุโลก

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจบ้านกร่าง. ต.พลายชุมพล. อ.เมืองพิษณุโลก ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 14


หน้า 15 จาก 668, แสดง 8, จำนวน 5342 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101