กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ หน้า Big C เพชรเกษม ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 13

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ เวลา 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 11

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ด่านตรวจบ้านกร่าง. ต.พลายชุมพล. อ.เมืองพิษณุโลก

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพิษณุโลก รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ด่านตรวจบ้านกร่าง. ต.พลายชุมพล. อ.เมืองพิษณุโลก ที่ผ่านมา

16 มิ.ย. 62 / อ่าน 8

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. กม.3

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม.3 ถนนรามอินทราแยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 215

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย รณรงค์เมาไม่ขับ แก่งคุดคู้

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เลย ร่วมกับธนาคารธนชาต การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ “Corporate Social Responsibility (CSR) การจ้างงานตามมาตรา 35 น.ส พิกุล จันทร์สุข น.ส จันทร์เพ็ญ. ชัยอาจ. และนางชาลิดา สมอินทร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ เพื่อลดอุบติเหตุบนท้องถนน สถานที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ เริ่มเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 93

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ องค์ธาตุก่องข้าวน้อย ต.ตาดทอง

           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน กับพ่อค้า-แม่ค้า และนักท่องเที่ยวที่มากราบขอพรองค์ธาตุก่องข้าวน้อย ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 46

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.1 รอ.

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.1 ถนนวิภาวดีรังสิต ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 40

เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดกาดร่องขุ่น

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดกาดร่องขุ่น ที่ผ่านมา

15 มิ.ย. 62 / อ่าน 20


หน้า 13 จาก 666, แสดง 8, จำนวน 5321 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101