กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดตรวจ ถนนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดตรวจ ถนนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 67 / อ่าน 124

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจ อำเภอนาหมื่น และ สามแยกบ้านใหม่ อำเภอนาน้อย

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจ อำเภอนาหมื่น และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ จุดตรวจ สามแยกบ้านใหม่ อำเภอนาน้อย

1 ม.ค. 67 / อ่าน 127

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.นครศรีธรรมราช รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ที่ด่านนาพรุ

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.นครศรีธรรมราช รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ด่านตรวจและจุดบริการประชาชน ที่ด่านนาพรุ หน้าป้อมนาพรุ อ.เมือง เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 67 / อ่าน 126

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมันอ่อนนุช 90

           เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ สถานีบริการปั้มน้ำมันอ่อนนุช 90 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 67 / อ่าน 99

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน เทศบาลตำบลเขี่องใน

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน เทศบาลตำบลเขี่องใน

1 ม.ค. 67 / อ่าน 119

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย

           เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 67 / อ่าน 108

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.ชุมชนเวียงคุก อ.เมือง

           เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน สภ.ชุมชนเวียงคุก อ.เมือง  เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

1 ม.ค. 67 / อ่าน 111

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านโคกขาม

          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสาคร  รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน  แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ จุดบริการประชาชน ด่านโคกขาม ที่ผ่านมา

31 ธ.ค. 66 / อ่าน 293


หน้า 16 จาก 886, แสดง 8, จำนวน 7088 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101