สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 ธ.ค. 62 34  2,233 
30 พ.ย. 62 25  2,160 
29 พ.ย. 62 56  2,626 
28 พ.ย. 62 53  2,447 
27 พ.ย. 62 42  2,562 
26 พ.ย. 62 43  2,553 
25 พ.ย. 62 58  3,281 
24 พ.ย. 62 19  2,049 
23 พ.ย. 62 27  2,079 
22 พ.ย. 62 46  2,492 
21 พ.ย. 62 50  2,492 
20 พ.ย. 62 53  2,272 
19 พ.ย. 62 45  2,537 
18 พ.ย. 62 58  3,115 
17 พ.ย. 62 21  2,222 
16 พ.ย. 62 24  1,895 
15 พ.ย. 62 41  2,412 
14 พ.ย. 62 34  2,261 
13 พ.ย. 62 53  2,414 
12 พ.ย. 62 73  3,087 
11 พ.ย. 62 54  3,202 
10 พ.ย. 62 34  1,916 
9 พ.ย. 62 22  1,959 
8 พ.ย. 62 56  2,414 
7 พ.ย. 62 41  2,395 
6 พ.ย. 62 45  2,257 
5 พ.ย. 62 66  2,255 
4 พ.ย. 62 62  3,232 
3 พ.ย. 62 20  2,030 
2 พ.ย. 62 27  1,943 

หน้า 2 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101