กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นางสาวชุติมา ศรีทราไชย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร เข้ายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดยโสธร เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดยโสธรโดยมี ผู้แทนฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดยโสธร และ ผอ.ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับหนังสือแทน

28 มี.ค. 67 / อ่าน 37

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสุริยัน สังข์ศิริ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้แทนฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสมุทรสงคราม และผอ.ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับหนังสือแทน

28 มี.ค. 67 / อ่าน 33

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

           นายไกรสร จันธิบดี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ  ผอ.ศปถ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

28 มี.ค. 67 / อ่าน 31

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

            นายอนัส อุ่นสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

28 มี.ค. 67 / อ่าน 35

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการตวามปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567  นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต นำทีมเข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยการตวามปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต กำหนดนโยบายปกป้องความปลอดภัยของเยาวชนจากการเมาแล้วขับ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัดภูเก็ต) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

28 มี.ค. 67 / อ่าน 34

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายเทียนชัย คงช่วย รองประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 มี.ค. 67 / อ่าน 56

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก

           เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครนายก ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดนครนายก เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเเละเยาวชนเมาแล้วขับจนนำไปสู่เป็นเหตุการณ์เสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน  ในช่วงวันหยุดการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก

27 มี.ค. 67 / อ่าน 57

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองคาย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

          นายชยุต มณีรัตน์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองคาย นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดหนองคาย เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

27 มี.ค. 67 / อ่าน 53


หน้า 9 จาก 886, แสดง 8, จำนวน 7088 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101