กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสมชาย บุญสนิท ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดพัทลุง และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดพัทลุง โดยมี สนง.ปภ.พัทลุง เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

3 เม.ย. 67 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

            เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ ให้กับคณะกรรมการชุมชนและอสม.เขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการฝึกอบรม"ผู้นำชุมชนคนหาดใหญ่ ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร" นวัตกรรมลดอุบัติเหตุจราจร โครงการพัฒนานครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

3 เม.ย. 67 / อ่าน 38

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

           นายเมืองมนต์ เก่งเดชา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.หทัยภัทร ทนันไชย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือแทน เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

2 เม.ย. 67 / อ่าน 282

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

           ดิฉัน นางสาวอภิชญา ไชยชนะ และทีมได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเเละเยาวชนเมาแล้วขับจนนำไปสู่เหตุการณ์เสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างเคร่งครัด ในช่วงวันหยุดการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

2 เม.ย. 67 / อ่าน 42

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

           นาย สุพจน์ หมื่นอภัย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดขอนแก่น นำสมาชิก เครือข่ายเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดขอนแก่น  เข้ายื่นหนังสือให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่ท่านเป็น.ผอ.ศปฐ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กำหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมาย กับสถานบันเทิง ร้านค้ากลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนทำให้เด็กเสียชีวิต จากการเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการ ศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้รับมอบแทนครับ

2 เม.ย. 67 / อ่าน 47

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองบัวลำภู ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

            เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และท่าน พมจ. นางบุญรดา ทัพมงคล เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2 เม.ย. 67 / อ่าน 44

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

           น.ส. ฉลวย  พรมอุตร ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะ ผอ.ศปถ. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567  ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 67 / อ่าน 267

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

           เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ) จันทบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบ้งคับใช้กฏหมายกับร้านค้า สถานบันเทิง กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเกิดอุบัติเหตุหรือเสียจากเมาแล้วขับชีวิต ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 เม.ย. 67 / อ่าน 72


หน้า 8 จาก 888, แสดง 8, จำนวน 7103 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101