กิจกรรม


จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ

           วันที่ 10 เมษายน พ.ศ2567  เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา) เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ และมีนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ราชการ ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

10 เม.ย. 67 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

              เมื่อวันที่ 10  เมษายน พ.ศ.2567 นาย เทียนชัย สงวนสิน นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวร 4 แยกพ่อขุนผาเมือง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ 2567

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 นายสมชาย บุญสนิท นางอาภร หนูเกื้อ นายธีรยุทธ์ สินประยงค์ นายธีระยุทธ์ จันทร์ปาน เมาไม่ขับกับ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดพัทลุง  ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย เทศการสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร่้อุบัติเหตุ สวมหมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ณ.หน่วยบริการประชาชนทางหลวงพัทลุง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เวลา 13.00-16.00 น.

10 เม.ย. 67 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ที่ริมน้ำตลาดราชบุรี โดยท่านผู้ว่าเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน ตัดริบบิ้นและปล่อยขบวนรถหน่วยงานราชการต่าง ๆ

10 เม.ย. 67 / อ่าน 2

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเปิดงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยขบวนแถวรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำแภอเมือง

10 เม.ย. 67 / อ่าน 1

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

           เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนราธิวาส กับโตโยต้ามอเตอร์  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดนราธิวาส วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ืเวลา 16.30 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ จุดตรวจปลักปลา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัด อปพร. ตำรวจการท่องเที่ยวจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อลดอุบัติให้เท่ากับศูนย์ ในทุกพื้นที่ เวลา 09.00- 16.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 6

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

9 เม.ย. 67 / อ่าน 4

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 นายอนัส อุ่นสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ นำสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยภาคีเครื่อข่ายจังหวัด และรณรงค์โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ให้คนข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 08.00-13.00 น.

9 เม.ย. 67 / อ่าน 2


หน้า 4 จาก 886, แสดง 8, จำนวน 7088 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101