กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในฐานะประธานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) โดยมีนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์  รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า บุคลลที่จำหน่ายเครื่องดื่มแองกอฮอล์ให้เด็ก จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2567

5 เม.ย. 67 / อ่าน 124

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสตูล เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

5 เม.ย. 67 / อ่าน 27

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

           นางกุหลาบ สาเกตุ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานียื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 333

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

            นางสาวกุหลาบ พูลกิจ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 333

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ลงมารับหนังสือ เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธนี กำหนดนโยบายป้องกันความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ดื่มจากการดื่มแล้วขับ  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

4 เม.ย. 67 / อ่าน 204

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

            นายศิริวัฒน์ ปัทมะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสระแก้ว ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผอ.ศปถ.จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

4 เม.ย. 67 / อ่าน 102

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

           น.ส.ดวงดาว รัตนะ, น.ส.นิตา ชิตมณี, นายนาบุญ นาวาบุญนิยม สมาชิกและอาสาสมัครเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดสงขลา เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

4 เม.ย. 67 / อ่าน 53

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดแพร่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวจิตรนาถ ยรรยงค์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว จังหวัดแพร่ และสมาชิกเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผอ.ศปถ.จังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวกรรรณิการ์ ขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือและฟื้นฟู สนง.ปภ.แพร่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ร้านค้า กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเสียชีวิตจากเมาแล้วขับ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

4 เม.ย. 67 / อ่าน 46


หน้า 7 จาก 888, แสดง 8, จำนวน 7103 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101