จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต โครงการ ปีใหม่และสงกรานต์ ปลอดภัยตายเป็นศูนย์

15 ธันวาคม 57 / อ่าน : 6,910

 

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 

โครงการ ปีใหม่และสงกรานต์ ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ 

ปีใหม่ 2555

1. จังหวัดตราด      2. จังหวัดตาก    3. จังหวัดนนทบุรี                 

4. จังหวัดปัตตานี   5.จังหวัดยะลา    6. จังหวัดศรีสะเกษ         

7. จังหวัดสุโขทัย    8. จังหวัดหนองคาย    9. จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ 669 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.19

สงกรานต์ 2555 

1. จังหวัดตรัง    2. จังหวัดตราด      3. จังหวัดปัตตานี              

 4. จังหวัดสตูล   5. จังหวัดระนอง    6. จังหวัดนครพนม

อำเภอ 671 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.42

ปีใหม่ 2556

1.จังหวัดอุตรดิตถ์   2.จังหวัดพังงา        3.จังหวัดตราด

4.จังหวัดระนอง     5.จังหวัดหนองคาย   6.จังหวัดนครนายก

อำเภอ 650 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.03

สงกรานต์ 2556

1.จังหวัดชัยภูมิ     2.จังหวัดภูเก็ต     3.จังหวัดตราด

4.จังหวัดระนอง    5.จังหวัดปัตตานี

อำเภอ 673 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.65

ปีใหม่ 2557

1.จังหวัดตราด    2.จังหวัดปัตตานี     3.จังหวัดพังงา

4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   5.จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 2 จังหวัด

1.นครปฐม    2.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ 648 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 73.80

สงกรานต์ 2557

1.จังหวัดเพชรบุรี   2.จังหวัดพังงา   3.จังหวัดชัยนาท

4.จังหวัดอ่างทอง   5.จังหวัดยะลา

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 3 จังหวัด 

1.พระนครศรีอยุธยา   2.พิษณุโลก   3.กาญจนบุรี

อำเภอ 664 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 75.62

ปีใหม่ 2558

1. จังหวัดนครพนม   2. จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 3 จังหวัด 

1.ลพบุรี   2.สงขลา   3.นครราชสีมา

อำเภอ 656 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.71

สงกรานต์ 2558

1.จังหวัดภูเก็ต   2.จังหวัดสมุทรสาคร  3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4.จังหวัดยะลา   5.จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 1 จังหวัด

1.จังหวัดนครปฐม

อำเภอ 654 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.48

ปีใหม่ 2559

1.จังหวัดตรัง     2.จังหวัดระนอง       3.จังหวัดแพร่

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 2 จังหวัด

1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2.จังหวัดเพชรบูรณ์

 

อำเภอ 629 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 71.64

กทม. 44 เขต จาก 50 เขต

คิดเป็นร้อยละ 88

สงกรานต์ 2559

1.จังหวัดตราด 2.จังหวัดระนอง 3.จังหวัดยะลา

จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 2 จังหวัด

1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดสระบุรี

 

อำเภอ 611 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 69.59

กทม.37 เขต จาก 50 เขต

คิดเป็นร้อยละ 74

 

หมายเหตุ             โครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์เริ่มทำตั้งแต่ปีใหม่ 2555 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษทำโครงการจังหวัดตายเป็นศูนย์ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101