สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศการสงกรานต์ ( รายปี )

12 มกราคม 58 / อ่าน : 3,811

         สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บช่วง 7 วันอันตราย
 

เทศกาลปีใหม่ 

เทศกาลสงกรานต์ 

ปี พ.ศ. 

เสียชีวิต 

บาดเจ็บ 

เสียชีวิต 

บาดเจ็บ 

ปีพ.ศ. 2539

768

8,033

808

9,088

ปีพ.ศ. 2540

690

7,045

770

8,805

ปีพ.ศ. 2541

670

6,905

701

8,701

ปีพ.ศ. 2542

636

5,100

668

7,111

ปีพ.ศ. 2543

601

4,998

601

6,135

ปีพ.ศ. 2544

590

4,406

580

5,617

ปีพ.ศ. 2545

585

4,303

567

4,925

ปีพ.ศ. 2546

562

5,286

559

3,718

ปีพ.ศ. 2547

632

5,516

449

4,609

ปีพ.ศ. 2548

469

8,547

330

6,498

ปีพ.ศ. 2549

441

4,772

338

5,980

ปีพ.ศ. 2550

449

4,943

318

4,805

ปีพ.ศ. 2551

401

4,903

324

4,803

ปีพ.ศ. 2552

367

4,107

373

4,332

ปีพ.ศ. 2553

347

3,827

361

3,802

ปีพ.ศ. 2554

358

3,750

271

3,476

ปีพ.ศ. 2555

336

3,375

320

3,320

ปีพ.ศ. 2556

365

3,329

321

3,040

ปีพ.ศ. 2557

367

3,345

322

3,225

ปีพ.ศ. 2558

341

3,117

364

3,559

ปีพ.ศ. 2559 380 3,505  442  3,656
ปีพ.ศ. 2560 478 4,128 390 3,808
ปีพ.ศ. 2561 423 4,005 418 3,897
ปีพ.ศ. 2562 463 3,892 386 3,442
ปีพ.ศ. 2563 373 3,499    
ปีพ.ศ. 2564 392 3,326 277  2,357 
ปีพ.ศ. 2565 333 2,672  278   1,869 
ปีพ.ศ. 2566 317 2,437 264 2,208
ปีพ.ศ. 2567 284 2,307 287 2,060ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101