พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 (เมาไม่เป่า)

20 มีนาคม 58 / อ่าน : 3,861

 

       ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือสั่งให้มีการคุมประพฤติกำหนดเงื่อนไขทำงานบริการสังคมและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามคำสั่งศาล


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101