พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

20 มีนาคม 58 / อ่าน : 3,267

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

เด็กต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อจำเป็นต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยการจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กให้สวมใส่ทุกครั้ง


        ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 26(2) โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101