องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

6 มิถุนายน 58 / อ่าน : 1,173

องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับ 54 ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 7. บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 8. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 9. บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
 10. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 11. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
 13. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )
 14. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 15. เซ็นทรัล กรุ๊ป
 16. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 17. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท กมล ประกันภัย จำกัด
 21. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 22. คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่อง(สอจร.)
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 24. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 26. มหาวิทยาลัยมหิดล
 27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 28. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 29. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ)
 30. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 31. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 32. สมาคมประกันชีวิตไทย
 33. สมาคมวิจัยวิทยากรจราจรขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)
 34. สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย (TSTS)
 35. เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 36. องค์การอนามัยโลก
 37. สถานทูตออสเตรเลีย
 38. สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด
 39. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 40. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 41. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 42. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 43. มูลนิธิร่วมกตัญญู
 44. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 45. มูลนิธิเมาไม่ขับ
 46. SAFER ROAD FOUNDATION (SRF)
 47. บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท.)
 48. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
 49. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
 50. บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.๑๐๐)
 51. บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนส์ซันส์ จำกัด (สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ. ๙๑)
 52. สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
 53. สำนักข่าว INN
 54. สมาคมผู้สื่อขาวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101