เส้นทางการปั่นและพักค้างระหว่างทาง

6 มิถุนายน 58 / อ่าน : 1,043

เส้นทางการปั่นและพักค้างระหว่างทาง

 

วันที่ 

ทีมนักปั่น 

เส้นทางการปั่น 

พักค้างคืน 

3-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

เริ่มต้นที่ จ.หนองคาย 

อ.โนนสะอาด 

 

 

ถึง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

จ.อุดรธานี 

 

 

 

 

4-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  

อ.เมือง 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

5-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

อ.สีดา 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

6-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.สีดา จ.นครราชสีมา 

อ.สูงเนิน 

 

ทีมอุดรธานี 

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

7-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

อ.มวกเหล็ก 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

จ.สระบุรี 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

8-มิ.ย.

ทีมหนองคาย 

จาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

รร.ริเว่อร์ไซด์ 

 

ทีมอุดรธานี 

ถึง รร.ริเว่อร์ไซด์ กทม. 

กทม. 

 

ทีมขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

9-มิ.ย.

รวมทีมนักปั่น 

จาก รร.ริบเว่อร์ไซด์ กทม. 

เดินทางกลับ 

 

 

ไปทำเนียบรัฐบาล และ ศาลฎีกา 

ภูมิลำเนา 

 

 

 

 

       

หมายเหตุ   เส้นทางการปั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101