ตารางปั่นจักรยานลุงมานิตย์

6 มิถุนายน 58 / อ่าน : 1,185

ตารางปั่นจักรยานลุงมานิตย์

 • 27 พ.ค. ออกจากจังหวัดปัตตานี พัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 28 พ.ค. ออกจากจ.สงขลา ถึงจ.พัทลุง
 • 29 พ.ค. พัก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • 30 พ.ค. ออกจาก จ.นครศรีธรรมราช ถึงอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 • 31 พ.ค. พัก จ.สุราษฎร์ธานี
 • 1 มิ.ย. ออกจากจ.สุราษฎร์ถึง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 • 2 มิ.ย. พัก จ.ชุมพร
 • 3 มิ.ย. ออกจาก จ.ชุมพร ถึงอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 4 มิย. พัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 5 มิ.ย. ออกจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 6 มิ.ย. พัก จ. เพชรบุรี
 • 7 มิ.ย. ออกจากจ.เพชรบุรี ถึง จ.ราชบุรี
 • 8 มิ.ย. ออกจากจ.ราชบุรี ถึง จ.นครปฐม
 • 9 มิ.ย. เข้าสู่ กรุงเทพฯ ทำเนียบรัฐบาล

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101