ข่าวเติมพลังเหยื่อเมาแล้วขับ หยุดคนเมาบนท้องถนน

28 มิถุนายน 58 / อ่าน : 3,030

เติมพลังเหยื่อเมาแล้วขับ 

หยุดคนเมาบนท้องถนน 


นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

มูลนิธิเมาไม่ขับได้กำหนดจัดการอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการรณรงค์เมาไม่ขับ ให้กับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเป็นนักการสื่อสารที่ดี ให้เกิดทักษะ

ความชำนาญในการสื่อสารทึ่ถูกต้องต่อบุคลากร องค์กร หน่วยงาน สาธารณะ อันนำไปสู่กระบวนการการรณรงค์เมาไม่ขับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการรณรงค์เมาไม่ขับ ในวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2558 โดยมีเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเข้าร่วมการอบรมจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยอีกว่า

ปัจจุบันยุคของการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลล์ เว็บไซด์ เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิซเตอร์ ทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน การจัดอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการรณรงค์เมาไม่ขับครั้งนี้ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับเหยื่อเมาแล้วขับในการทำงานรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ เชื่อว่าเหยื่อเมาแล้วขับเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์

ความเจ็บปวด ความทรมานจากการสูญเสียโดยตรง จึงสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของตนเองได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเมาแล้วขับ  ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101