ภาพข่าวอบรมการสื่อสารให้เหยื่อเมาแล้วขับ รุ่น 2

1 กรกฎาคม 58 / อ่าน : 3,184

อบรมการสื่อสารรณรงค์เมาไม่ขับ

สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการรณรงค์เมาไม่ขับให้กับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นนักการสื่อสารที่ดี โดยมีอาจารย์สุเทพ สังข์เพ็ชร อาจารย์ประเสริฐ บุญเสริม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เมื่อวันก่อน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101