ข่าวคนห่วงหัวร่วมกับวัดพรหมรังษีถวายสังฆทานหมวกกันน็อกวันเข้าพรรษา 2558

27 กรกฎาคม 58 / อ่าน : 3,315

คนห่วงหัวร่วมกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพรหมรังษี

ถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็กวันเข้าพรรษา

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษา

          นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพรหมรังษี ร่วมกันทำบุญแนวใหม่เนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาด้วยการถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็กจำนวน 170 ใบ ให้กับเจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี เพื่อมอบต่อให้กับเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพรหมรังษี ได้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 

นายพิสุทธิ์ เพชรมรกต ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพรหมรังษี เปิดเผยว่า  

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดพรหมรังษี มีความห่วงใยต่อปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับจัดโครงการทำบุญแนวใหม่เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา

 

ทางด้านนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

          โครงการถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็กเป็นความตั้งใจของชมรมคนห่วงหัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมกันทำบุญด้วยการถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็ก เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันมีเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำบุญถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเป็นการทำบุญแนวใหม่ซึ่งไม่ขัดกับหลักการทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการร่วมสร้างกุศลให้คนปลอดภัย ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101