โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน

3 พฤศจิกายน 58 / อ่าน : 3,114

โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน 

ความเป็นมาโครงการ 

 

            มูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทการดำเนินงานในการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะ 18 ปีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง โดยปัญหาผู้ขับขี่เมาแล้วขับมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในลำดับต้นๆ ของประเทศ และทราบกันดีว่าเกิดจากการใช้ยานพาหนะรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้แก่กลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี พ.ศ.2556 พบว่าปัจจุบันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการสวมหมวกกันน็อกจำนวนน้อย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขในกลุ่มผู้ใหญ่มีอัตราสวมหมวกกันน็อกร้อยละ 43 และยิ่งน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งก็คือในกลุ่มเด็กเยาวชนมีอัตราสวมหมวกกันน็อก ร้อยละ 7 ถือเป็นภาวะเสี่ยงที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย  จึงได้กำหนดที่จะดำเนินโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเชิญผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน เชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยการนำความห่วงใยผ่านการมอบหมวกกันน็อกให้ลูกหลานเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนความรัก ความห่วงใย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  1. เชิญชวนให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อเด็ก ด้วยการมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ลักษณะโครงการ

            จัดหาหมวกกันน็อกแล้วเชิญชวนสูงสูงอายุเข้าร่วมโครงการ ด้วยการนำหมวกกันน็อกมอบให้เด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่เป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยง

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

การเข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน

            ชมรมผู้สูงวัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน สามารถเขียนโครงการขอการสนับสนุนหมวกกันน็อกเพื่อนำไปมอบให้เด็ก ๆ ในชุมชนเพื่อรณรงค์ความปลอดภัย โดยส่งรายละเอียดได้ที่

ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26

ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044

โทรสาร 02-5750101

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-5750044

02-5750101 , 081-4439953

หน่วยงานประสานงานโครงการ

            ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2  ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5750044 โทรสาร 02-5750101

อีเมลล์ : [email protected]   www.ddd.or.th

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101