ข่าวหมอแท้จริงจับมือพม.เอไอจี สภาผู้สูงอายุ เปิดโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน

3 พฤศจิกายน 58 / อ่าน : 2,881

หมอแท้จริงจับมือ พม. – เอไอจี - สภาผู้สูงอายุ  

เปิดโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน 

 

วันนี้ ( 4 พ.ย.2558 ) ณ ห้องประชุมชั้น 2  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อาคารใหม่) ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย จัดโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดเผยว่า

โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลานเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้นำความห่วงใยในฐานะผู้อาวุโสที่ผ่านประสบการณ์มายาวนาน ถ่ายทอดไปยังเด็ก ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลาน ผ่านหมวกกันน็อกตัวแทนสัญลักษณ์ความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องขอขอบคุณชมรมคนห่วงหัว

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

ปัจจุบันอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยสูงถึง 36.2 ต่อ 1 แสนคน นับเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้แก่กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้เมาสุราและทั้งหมดไม่สวมหมวกกันน็อก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการสวมหมวกกันน็อกจำนวนต่ำ จากกลุ่มผู้ใหญ่มีอัตราสวมหมวกกันน็อก ร้อยละ 43 และน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือในกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีเพียงร้อยละ 7

          โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน เป็นโครงการที่เชิญชวนให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบุตรหลาน เด็ก เยาวชน ด้วยการมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและลดการบาดเจ็บ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน ส่งความห่วงใยผ่านหมวกกันน็อกให้ลูกหลานอีกทางหนึ่งด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

            ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฯ  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็ก และได้บริจาคหมวกกันน็อกมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการนี้ได้บริจาคเริ่มต้นเป็นจำนวน 3,500 ใบ และทางชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ยังต้องการผู้ร่วมสนับสนุนหมวกกันน็อกอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพบว่ามีเด็กเยาวชนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกกันน็อกมีมากกว่า 2 ล้านคนต่อวัน โดยผู้สนใจที่จะสนับสนุนโครงการ และกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน สอบถามข้อมูลได้ที่ ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ โทรศัพท์ 02-5750044 , 02-5750101 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ddd.or.th

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101