สถิติจังหวัดตายเป็นศูนย์เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ (2555-2558)

15 ธันวาคม 58 / อ่าน : 2,864

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต โครงการ ปีใหม่และสงกรานต์ ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ปีใหม่ ปี 2555 สงกรานต์ ปี 2555 ปีใหม่ ปี 2556 สงกรานต์ ปี 2556 1. จังหวัดตราด 1. จังหวัดตรัง 1.จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.จังหวัดชัยภูมิ 2. จังหวัดตาก 2. จังหวัดตราด 2.จังหวัดพังงา 2.จังหวัดภูเก็ต 3. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปัตตานี 3.จังหวัดตราด 3.จังหวัดตราด 4. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดสตูล 4.จังหวัดระนอง 4.จังหวัดระนอง 5. จังหวัดยะลา 5. จังหวัดระนอง 5.จังหวัดหนองคาย 5.จังหวัดปัตตานี 6. จังหวัดศรีสะเกษ 6. จังหวัดนครพนม 6.จังหวัดนครนายก 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดหนองคาย 9. จังหวัดอุดรธานี อำเภอ 669 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.19 อำเภอ 671 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.42 อำเภอ 650 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.03 อำเภอ 673 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 76.65 ปีใหม่ ปี 2557 สงกรานต์ ปี 2557 ปีใหม่ ปี 2558 สงกรานต์ ปี 2558 1.จังหวัดตราด 1.จังหวัดเพชรบุรี 1. จังหวัดนครพนม 1.จังหวัดภูเก็ต 2.จังหวัดปัตตานี 2.จังหวัดพังงา 2. จังหวัดสิงห์บุรี 2.จังหวัดสมุทรสาคร 3.จังหวัดพังงา 3.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.จังหวัดอ่างทอง 4.จังหวัดยะลา 5.จังหวัดบึงกาฬ 5.จังหวัดยะลา 5.จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 2 จังหวัด 1.นครปฐม 2.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 3 จังหวัด 1.พระนครศรีอยุธยา 2.พิษณุโลก 3.กาญจนบุรี จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 3 จังหวัด 1.ลพบุรี 2.สงขลา 3.นครราชสีมา จังหวัดโซนสีแดงตายลดลง 50% มี 1 จังหวัด 1.จังหวัดนครปฐม อำเภอ 648 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 73.80 อำเภอ 664 อำเภอ จาก 878อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 75.62 อำเภอ 656 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.71 อำเภอ 654 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.48


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101