สถิติการแบ่งกลุ่มจังหวัดไม่มีผู้เสียชีวิต (6 ปี 2553-2558)

15 ธันวาคม 58 / อ่าน : 2,972

การแบ่งกลุ่มจังหวัด ตามสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2553-2558 ( 6 ปี ) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรับโล่เกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุน ที่ กลุ่มโซนสีขาว 20 จังหวัด กลุ่มโซนสีเขียว 25 จังหวัด กลุ่มโซนสีเหลือง 19 จังหวัด กลุ่มโซนสีแดง 13 จังหวัด 1. ปัตตานี ลําพูน พะเยา พิษณุโลก 2. บึงกาฬ สุโขทัย ปราจีนบุรี อุดรธานี 3. แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ลําปาง ชลบุรี 4. ตราด กระบี่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา 5. ยโสธร กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด นครปฐม 6. ยะลา ตาก ระยอง เพชรบูรณ์ 7. หนองคาย ชัยนาท สระบุรี สุราษฎร์ธานี 8. ระนอง มุกดาหาร สุรินทร์ เชียงราย 9. นราธิวาส อ่างทอง นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร 10. สมุทรสงคราม นนทบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์ 11. ชัยภูมิ น่าน ภูเก็ต นครสวรรค์ 12. นครนายก หนองบัวลําภู กาญจนบุรี เชียงใหม่ 13. อํานาจเจริญ พิจิตร จันทบุรี นครราชสีมา 14. อุตรดิตถ์ เลย ราชบุรี 15. พังงา สกลนคร สุพรรณบุรี 16. สมุทรสาคร มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ 17. สตูล ฉะเชิงเทรา ลพบุรี 18. สิงห์บุรี นครพนม ชุมพร 19. กาฬสินธุ์ ตรัง สงขลา 20. ศรีสะเกษ พัทลุง 21. อุบลราชธานี 22. ปทุมธานี 23. แพร่ 24. สระแก้ว 25. สมุทรปราการ เงินสนับสนุน 30,000 60,000 100,000 1,000,000 หมายเหตุ : คณะกรรมการจัดโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจจังหวัดที่อยู่ ในกลุ่มโซนสีแดง 13 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน จึงพิจารณามอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยจังหวัดในกลุ่มโซนสีแดงถ้าไม่สามารถลด อัตราการตายเป็นศูนย์ได้ แต่สามารถลดอัตราการตายได้ลงร้อยละ 50 โดยใช้อัตราเฉลี่ยการเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ ปี2553-2558 (6 ปี) เป็นค่าเฉลี่ยจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101