ข่าวมูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่ 5 จว.ดีเด่นปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ 2559

19 มกราคม 59 / อ่าน : 3,048

มูลนิธิรัฐบุรุษฯมอบโล่ 5 จว.ยอดเยี่ยม 

ตรัง ระนอง แพร่ ไร้ตาย

สุราษฎร์ธานี – เพชรบูรณ์ ลด 50 %

วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่ขอบคุณโครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยมีมล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิเช่น นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คุณสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิเช่น

นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายสมภพ รัตนพรสมปอง  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย นางสาวธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายองอาจ เพียรประสาธน์ศิริ รักษาการผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

            ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้ผนึกกำลังกันเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้โดยมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

สำหรับในเทศกาลปีใหม่ 2559 นี้ ปรากฎว่ามีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง จังหวัดแพร่ และมีจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตได้ลดลงร้อยละ 50 โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ พร้อมเงินสนับสนุนการทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุภายในจังหวัดให้กับผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัด ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี

นายแพทย์แท้จริง เปิดเผยต่อไปว่า

โครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ เป็นอีกความตั้งใจของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมฯ และมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่จะให้กำลังใจกับบุคคลผู้เสียสละทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งตรงกับปณิธานของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีผู้คนเดินทางสัญจรกันเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากความพยายามของผู้ว่าราชการหลายจังหวัดที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแรงร่วมใจปกป้องชีวิตคนไทยจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2559 อีกทั้งต้องขอแสดงความชื่นชมกับ 3 จังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึง 2 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50  และอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 654 อำเภอ จากอำเภอทั้งหมดทั่วประเทศ 878 อำเภอด้วย คิดเป็นร้อยละ 71.64 และในส่วนกรุงเทพฯ มี 44 เขต ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากจำนวน 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 88 นายแพทย์แท้จริง กล่าว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101